Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттерип»ї

  Калктын камын жеген бар

Арбын пенсия, алкыш айткан карылар

Мамлекет тарабынан жүргүзүлгөн социалдык саясаттын негизги милдеттери - пенсионерлердин жашоо деңгээлин жогорулатуу болуп саналат.

2010-2011-жылдары көп жетишкендиктерге жетише алдык. Алсак, пенсиялык системанын туруктуулугу камсыздалды. Пенсиялык системанын бюджети көбөйүүдө. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн көлөмү 2010-жылдагы ички дүң продукциясына карата 5,7 пайыздан 2011-жылы 5,9 пайызга жогорулады. Муну менен биз пенсиялык системанын былтыркы жана ушул жылдагы бюджетинин пландык дефицитин жоё алдык жана жылына бир нече жолу пенсияларды жогорулатуудабыз. Пенсиялар эмгек акыга караганда көбүрөөк темп менен жогорулап жатат.
2011-жылы пенсиялар эки этап менен жогорулатылды. Биринчи этапта 1-майдан тартып пенсиялар көбөйтүлдү.
2011-жылдын 1-майынан тартып пенсиянын орточо өлчөмү 3110 сомго барабар болду же пенсионердин жашоо минимумунун 75 пайызын түздү. Май айындагы жогорулатууда жашоо минимумунан аз пенсия алган пенсионерлердин санын кыскарта алдык. 2010-жылдын 1-майына чейин жашоо минимумуна жетпеген пенсия алуучулардын саны 93,8 пайызга тен болсо, май айындагы жогорулатуудан кийин алардын саны 6,2 пайызга кыскарып, 87,6 пайыз болду. Ал эми жашоо минимумунан жогору пенсия алуучулардын саны эки эсеге көбөйдү (12%).
2011-жылдын 1-октябрынан тартып пенсиялар экинчи этап менен жогорулатылды. Ал үчүн бир катар мыйзам долбоорлор иштелип чыгып, кабыл алынды. Ал мыйзамдар менен пенсиянын базалык бөлүгү 500 сомго жогорулатылды жана эмгек акыга жаңы түзөтүү коэфициенттери белгиленди.
Бардык пенсионерлердин базалык бөлүктөрү 500 сомго жогорулатылды, анткени мыйзамдарга ылайык базалык бөлүк мамлекет тарабынан социалдык коргоо куралы болуп саналат жана пенсиянын бардык түрлөрү үчүн бирдей өлчөмдө белгиленет. Пенсиянын базалык бөлүгү 1500 сомго чейин жогорулатылгандыгы -айылдык пенсионерлерге, майыптыгы жана багар көрөрүнөн айрылгандыгы боюнча пенсия алгандар үчүн өтө маанилүү. Түзөтүү коэфициенттери пенсияга чыккан убактысына карабастан бардык пенсиялар үчүн бирдей болот. Ошентип, пенсиялар орточо 700 сомго жогорулатылды, ал эми кээ бир пенсиялар 1880 сомго чейин, айрым өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн персоналдык пенсиялар 3000 сомго, бийик тоолуу шарттарда жашаган пенсионерлердин пенсиясы райондук коэффициентти кошуп эсептегенде 5000 сомго чейин көбөйгөн. Ар бир пенсионердин жеке стажына, эмгек акысына карата пенсиялары жогорулайт.
Пенсиянын орточо өлчөмү 1-октябрдан баштап болжол менен 3796 сомду түзөт, бул өткөн жылдагыга караганда 996 сомго көп, же 136%га өскөн (инфляция 118,5 %). Эки жылдын аралыгында эмгек акы 132 % га, ал эми жашоо минимуму 142 %га жогорулаган болсо, пенсиянын орточо өлчөмү 180 пайызга өскөн. СФ алгачкы жолу пенсиянын орточо өлчөмүн пенсионердин белгиленген жашоо минимумуна (3792) жеткире алды. Бирок анык жашоо минимумдун (4155) 92 пайызын түзүүдө, бул өткөн жылга караганда 10%га жогору.
Пенсияны эки этаптуу жогорулатууга 2,6 млрд сом кошумча каражат талап кылынат. Эки этап менен пенсияларды жогорулатып, пенсионердин жашоо минимумунан аз пенсия алган пенсионерлердин санын бир кыйла кыскартууга жетиштик. Эгерде өткөн жылы 497,4 миң адам (93,8%) пенсионердин жашоо минимумунан аз пенсия алышса, 1-октябрдан баштап алардын саны 390,3 миң адамга (72,6%) жеткен, же 107,1 миң адамга (21,2%) кыскарган, ал эми пенсионердин жашоо минимумунан аз пенсия алган курагы боюнча пенсионерлер 368 миң адамдан (91,8%) 264,0 миң адамга (65,5 %) чейин жеткен, же 104 миң адамга (26,3 %) кыскарган. Жашоо минимумунан жогору пенсия алган пенсионерлердин саны 4 эсеге өскөн жана 147,1 миң адам болуп, жалпы пенсионерлердин 27,4 пайызын түздү.
Пенсиялар олуттуу жогорулатылды жана пенсионерлердин саны да көбөйүүдө. Ага байланыштуу пенсиялык системанын финансылык милдеттемелери да көбөйүүдө. Алсак, пенсияга сарпталуучу каражаттардын өлчөмү 2010-жылдагы ички дүң продукциясына карата 7,7 пайыздан 2011-жылы 8,1 пайызга жогорулаган. Башкача айтканда, ички дүң продукциясына карата пенсия төлөп берүүгө каражаттар бизде Казахстандагыдай эле сарпталууда.
2012-2013-жылдарга Өкмөттүн негизги максаттары - пенсияларды пенсионердин жашоо минимумуна жеткирүү, стажына карабастан пенсиянын базалык бөлүгүн дайындоо саясатын жүргүзүү.

КРнын социалдык
фондусунун маалымат кызматынан алынды

кыргыз тилиндеги гезит "Алиби"

??.??