Демо: Всплывающее окно при загрузке сайта с помощью CSS3 и немного javascript


Демо: Всплывающее окно при загрузке сайта с помощью CSS3 и немного javascript
" Өү ,
ң"
00-86. " " "ө " . "-" .
2794

00-87. Өү , ? , үү ң , , . , өүңө . .
2688

00-88. Өү, "" ң ! , ң . , өө . "" , ө . ? үөү.
5777

00-89. "-" ө " " . .


00-90. , , .


00-91. . үү . өүө.
2794

00-92. : , : , : , . ? , ?! ң , . . .


00-93. , ү-, - . өүө .
.

00-94. ө өө , . , . , . ң .
,

00-95. Өү , ң. . 0 772 34 60 32
,

00-96. өүө !
, ,


00-97. Өөүү , - . .Ө. үөөүө ! үө өөү .
2626

00-98. , үү , ң . ң . . ө . , .
5509

01-00. , ?!
,

01-01. ң, өү, . үөө, , . үүө.үү-үүөү өөү үү. . .
, -




ң , ң,
ң!
!
ң ""
ң ""
,
-ң "".

"өөү" өү ,
өү .
,
.

"өө" ,
үө .
үү ,
өөө .

өөө ,
.
өү ,
.

өүө өө өөө,
өөө.
, ,
"" үө өөө.

"өө" ,
.
,
үө .

,
өөү ң ң.
, ,
ң ң.
өө үөү
ң "ң".

,
.
ң,
- өө .

,
.
ң ,
.

ң ң,
ң.
- ,
өө ң!



,
?
,
.

,
үө .
,
өү "".

"" ,
.
,
ң .

,
өөөө өүө.
ңң,
өүө.

,
үү .
, ү -,
.

,
ө .
- үөү,
үү .

,
, -.
өөө,
өүү -.
,
-!

ҮҮӨҮ
үө өөү,
.
,
.

үүүө ,
- .
өө үө ,
.

- ,
Өүү үө .
?
!

үө ,
-.
үүүңө?
ң?

,
ң ң ң.
.
"" .

өө
ң?
ң?
үөө ң.
үү ,
үү ң.
,
ң?
,
, ..




""




Actionteaser.ru -
.