Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї
Улуу Жеңиштин жылдыгына
Менин атам
Кан кечип, музда жатып, сызда жатып
Чырылдап адам күйгөн ышта жатып.
Жериме жеңиш туусун алып келген
Жарым жан, жарты санын таштап атып.
Жеңиштин 65-жылдыгы деп
Куттуктайм аталарды ырды жазып.

Кудайдын бир жиберген сыны бекен
Кылымдар армандалчу муңу бекен.
Миң тогуз жүз, кырк биринчи жыл келгенде
Баскынчыдан запкы жеп Ата-Мекен.
Чакырып уулдарын чоң казатка
Күч берип, мөгдөп турду Эне-Мекен.

Левитандын үнүнөн жер солкулдап
Термелип бириккен эл бүт толкундап.
Көркоодон элин коргоп, жерин коргоп
Аталар аттанышкан топ кол курап.
Кайрылган ал аталар ташка айланып
Түбөлүк өчпөс отто токтом курат.

Жайнаган даңгезерлер ырдап-куунап
Жаналгыч жанкесерлер адам уулап.
Жарк эткен канча өмүрлөр жер кучактап
Жазыксыз аккан кандар болгон булак.
Так ошол аталардын айкелинен
Тыңшасаң ураалаган үн угулат.

Алаамат ызы-чуудан кулак тунуп
Ач ажал ар тараптан оюн куруп.
Мертинип канчалаган жашоо бүттү
Тагдырдын жазмышына моюн сунуп.
Байкасаң аталардын эстелигин
Тургансыйт эл-жерине бакыт сунуп.

Канчалар туткун болуп айдалышты
Канчалар топуракка айланышты.
Денесин бырча кесип турса дагы
Ачпастан мекен сырын, байланышты.
Чымындай чыркыраган жандан кечип
Согушкан бекем кармап ар-намысты.

Канчалар акыл-эстен адашышты
Кайрандар кандай күнгө жанашышты.
Каректи оюп турган фашисттерден
Кан жутуп, өз мекенин талашышты.
Канчалар дайыны жок, дареги жок
Мекенин сагынышты, самашышты.

Боортоктоп туруп баспай жөрмөлөшүп
Терип жеп бир нерсени термелешип.
Бирине-бири тирек, жөлөк болуп
Жеңишти желмогузга бербе дешип.
Канчалар кан жөткүрүп жан беришти
Жалбарып бир-бирине өлбө дешип.

Бир үйдөн үч баласы бирдей кетип
Бири да кайтып келбей кеткен өтүп.
Молдобек, Кожобегим, Жанбегим деп
Чоң апам жол карачу үйдөн безип.
Ортодон жарым кылым өтсө деле
"Карап тур жолду" дечү жүрөктү эзип.

Арман ай, 100дөн ашкан апасынын
Күткөнүн, өткөнүн да көрүшкөн жок.
Үчүнүн бири келип Ала-Тоонун
Айдарым таза абасын өбүшкөн жок.
Кан кускур фашисттердин кесепети ай
Жашоонун насиптерин теришкен жок.

Эки кыз, эки уулду эркелетип
Атанын алпештөөсүн беришкен жок.
Карынга эне каткан сары майды
Тойлотуп дос-тууганга жегизген жок.
Томсортуп жубайларын, уул-кыздарын
Арман ай, аталарым келишкен жок.

Калышпай ошол апаат салгылаштан
4 жылдай менин да атам салгылашкан.
Кайыгып согуш уусун, шорун таткан
Элим деп музда жаткан, сызда жаткан.
Бел чечпей ташты, кумду жаздык кылып
Төшөгү болгон экен ачык асман.

Башынан, кол-бутунан жарат алып
Калыптыр көп убакыт эстен танып.
"Бир убак көзүм ачсам жатыпмын" дейт
Госпитал, санитарлар кесип-таңып.
Оңолуп үйүңө кет десе болбой
Фашистти аткам дечү кайра барып.

Команда "окопко" деп айтылганда
Самолёт көктөн ажал сапырганда.
Жанымда Ашыр деген жан шеригим
Үлгүрбөй үңкүрүнө жашынганга.
Кол-бутун, башын, денин бырчалаган
Жаналгычты аткам дейт, жан чыгара.

Куюлуп сакалынан ылдый жашы
Калтырап бүт денеси, мойну-башы.
Контузия айынан майып болгон
Осколкадан буттары зыркырачу.
Ай акмак, жүзүң кургур, Гитлер деп
Жан атам жаш баладай буркурачу.

Кан майдан: бакырыктар-сапырыктар
Түгөлдөп үн салышкан чакырыктар.
Канча жан набыт болуп, майып болуп
Акылдан адашышкан каткырыктар.
Чаң салып фашист кыргын салган кезде
Буюгуп жаап келген дейт сапырып кар.

Шөмтүрөп шинелдерге оролушуп
"Биздерге" туш-тушунан торолушуп.
Онтолоп ок-дарысын кармай албай
Тоңгон дейт таз жорудай сороюшуп.
А биздин солдат балдар турушчу дейт
Кабыландай карга оонап комдонушуп.
Кудуңдап муну айтканда күлүп калчу
Жылдыздай бешенеси күйүп калчу.
"Силерге кудай тынчтык берсе экен" деп
Кучактап, кумарлана сүйүп калчу.
Кайра эле кара баскан согушту айтып
Карышып, муштумдарын түйүп калчу.

Жарылар граната-бомбаларын
Жагылар киши өрттөгөн домналарын.
Талкалап кыйсыпырын чыгарышкан
Колдонуп курал-жарак колдо барын.
Жеңишти желбиретип алып келген
Кагылам мен силерден, аталарым.

Ырыскы-насип чачып ар бир ак таң
Кызыл өрт, кыяматтан аман кайткан.
43 жаш, орто курак болгон кезде
45 -чи жыл келип мени тапкан.
Эңсебек, Көкүл, Токон,Турат, Саадат,
Эркебек тумар атам мага таккан.

Жар болуп жашоо сунуп бир жараткан
Төшүнө орден-медаль жамыраткан.
Колдорун коргошун ок жалмаса да
Корголоп жетим-жесир элди баккан.
Ар дайым ээр үстүндө, эл башында
Акылман, көсөм болгон менин атам.

Райком, башкарманын, сельсоветтин
Ишинен, эмгегинен насип айткан.
Делегат, депутаттын жыйынында
Жылына Москвага барып кайткан.
40 жылдык партбилети жана өзү
Калкына кала берген болуп дастан.

Кайыккан-буюкканга эшик ачкан
Кадырлап, кудуңдатып кешик чачкан.
Улуу жол, улуу-кичүү шериктерге
Укмуштуу, ат жалында казан аскан.
Атамдын чечендиги, жоомарттыгы
Түгөнбөйт эл ичинде, казсаң, жазсаң.

Чоң короо, куруп коюп алты бакан
Чогултуп жаш балдарды жалпы баккан.
Улуулата тургузуп баарыбызды
Уучундагы ырысты бүт тараткан.
Сеники-меники деп бөлүп-жарбай
Ушундай улуу болчу менин атам.

Эт кайнап күндө-түндө казан-казан
Үй ичи дайым болчу азан-казан.
Патефон муза төгүп ар бир жанга
Мусаапыр, мискиндерге жапчу чапан.
Бар-жокту айттырбастан билип турган
Боорукер, барман болчу менин атам.

Не келип, нелер өтпөйт алтын баштан
Калыптыр ата-энеден алты жаштан.
Жетелеп эки бирдей карындашын
Жетим деп аты чыккан, даңкы чыккан.
Ал жетим - журт атасы, эл баатыры
Тарыхта аты калган менин атам.

Баскындын басар бутун сындыра аткан
Баатырын Гитлердин тындыра аткан.
Фюрерин туткун кылып жалдыраткан
Эсин алып эсерин далдыраткан.
Ким десең кылымдарга из калтырган
Эл уулу - Рысбергенов Абдырахман!


Гүлсайра РЫСБЕРГЕНОВА,
Көпүрө-Базар айылы,
Талас району.
кыргыз тилиндеги гезит "Алиби"
email • архив • редакция 
4-май, 2010-ж.:
1-бет
БАКИЕВДЕРДИ КОЛГО ТҮШҮРСӨҢ,
100 МИҢ ДОЛЛАР СЫЙЛЫК АЛАСЫҢ!

2-бет
"Көчмөндөр демократиясы"
Кокон хандыгына каршы

3-бет
Тазалануу декретин кабыл алдыралы!
4-бет
ОШТОГУ ЖАҢЖАЛ
5-бет
ОБОНчулар же "Ата-Мекен" кейпин кийгендер
6-бет
1-май сотунан бир ирмем
7-бет
Кеңеш айталы - кулак сал
8-бет
Чолпон Турсуновна дале апакай
9-бет
Улуу Жеңиштин жылдыгына
10-бет
Ау-у, депутат Раиса айым, кайдасыз?
11-бет
Ачык айтар сөздөр бар
12-бет
Спиртовые реки проходят мимо бюджета.
Почему?

13-бет
Таасирсиз Ташпаева, тайраңдаган аяштары
14-бет
Өлүмдөн коркпогон жаштар Бакиевдерди кармап келишеби?
15-бет
Темир Сариевге, Азимбек Бекназаровго
16-бет
ЧАГЫЛГАН


??.??