email • архив • редакция 

5-сентябрь, 2008-ж.:
 1. УРНАГА ТҮШТҮК КӨРҮНҮП,
УШИНТИП КАЛДЫК БӨЛҮНҮП...

 2. К ү з г ү т у м а н...
 3. Кулакка түйөр кабар бар,
Куш тилиндей кабарлар...

 4. А т ж а л ы н д а г ы м а е к...
 5. Шаң салып шайлоо келатат, шаардыктар эмне дебатат?..
 6. Базардагы "бардактар"...
 7. Баш калаага баш калкалагандардын турмушунан...
 8. ЭКС - Төрага эмне дейт?..
 9. САЯСАТТЫН САКТЫГЫ - КАЛЫСТАРДЫН МАРТТЫГЫ...
 10. Д ү й н ө д ү р б ө л ө ң ү...
 11. Саясий миф деген эмне?...
 12. А р у у д ү й н ө...
 13. Өнөрлүүнүн өзү өлсө да...
 14. Намыска от тамызган ырлар...
 16. Сыймык сыр бөлүштү...