Ң ?
( , ң)
( өө )
ң үүү ң үү ?
ң ң ң ? үү ң?
өөө өөүү , ң үү үүүө үө ?
ң өүңүү ң өөөү ?
ң өөө ?
өүөө ң ?
ң өүңүө өөөү ?
Өүңүү үө ?
Ө ң үөңүө үүү ?
Өүңүү үүүү ү- ?
үөңүү ң үүө ?
ң өүүүү ? үү?
"- , -" ( өү- ) ң, ң өүңү өүө ?
ң үө ?
үө өө ң ң үүү?
, -өөө ?
-ң өөү өөү?
үү ң : ) ) ) өңү ) ) өөүүө ?
ң өүөө ) ) ) үү үүө?
үүү ? үү үөү?
өө -ң : өөүү ?
ө өүөү? -ң ң ? ң ң ? Ө ң үү өүө үүө ?
ң - ? ң үү?
ң ?
, үүү ?
- өүө ө ?
?
өө ң ?
үөүүө үүө ң?
ң ң, өүңө өүө ө ң. . ң ң ң ң ң ң. ң өүңү өүңүү ө ң. ң , ң!
( )

" "