Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї

  Куурчак

(Уландысы.
Башы өткөн сандарда)
Ичи куйкаланып турган Сауле Темирдин көкүрөгүнө башын жөлөп шолоктоп ыйлап жиберди.
- Кой, Саулеш, ыйлаба… деги кандай бактылуу жигит ал, сенин көз жашыңа арзыган?!
Бир жагы куудулдана сүйлөгөн Темирдин сөзүнө кыздын күлкүсү келе түштү. Көз жашын аарчый жылмайды. Жылмаюусу өзүнө жараша түшкөн кызды карап туруп Темирдин жүрөгү өрөпкүп кетти. Көздөрү жалындап, аны жал-жал карап турган кыз жытына мас болуп баратты…
Ошол кечте Саулени жатаканасына жеткирип барды. Коштошуп атып, акырын чекесинен өөп койду.
- Көп капаланбай жүрчү Саулеш. Сага күлүп жүргөн аябай жарашат. Карачы, жылмайганыңда тим эле периштенин өзү болуп кеткендейсиң…
Акырын шыбыраган Темир кыз менен араң эле коштошту. Сауле да жараланган жүрөгүнө даба издеп, анын алы-жайын сурап, кейисе аны менен кошо кейип турган бул кайрымдуу жанды кетиргиси келбегендей кыйылат…
Экөөсү кийинки ишембиде, сабактан кийин жолугушмак болуп сөз бекитишти.
ХХХ
Жаштык, мастык менен жүрүп, экөөсү ортодон кандай иш болуп өткөнүн билбей да калышты. Бир күнү кабагы салыңкы тарткан Сауле:
- Темиш, мен эми ушинетип жүрө беремби?- деди сөздү туюктантып.
- Кантип?- деди эч нерседен шексинбеген Темир.
- Мына - минтип…
Көптөн бери ийинине салынып жүргөн чоң шалы жоолугун алып, бөрсөйгөн курсагын ачык көргөзгөндө гана барып Темир бир нерсени түшүнгөндөй болду. Мукактанып туруп калды.
- Эми эмне кыл дейсиң?
- Мени алып кетишиң керек үйүңө…- Сауле кечинде эле курбу кызы үйрөткөн сөздү кайталады. - Мени эл-журтка уят кылба!
- Ооба, ооба десең!
Темир өзүнчө күңгүрөнүп, чекесин тырмап турду. Анын алдынан жер көчүп аткандай, башы айланып турган эле. Көзүнө айылы, үйү…анан да, Жанаргүл элестеди. Экөөсү кандай гана кыялданышчу эмес беле! Үйгө келин болуп келгенде… деп көптөгөн нерселерди айтып сөздөрү дегеле түгөнчү эмес экөөнүн. Анан бүгүн эле ал башка кызды үйүнө келин кылып алып барыш керек болуп калбадыбы! Кантип эле ушундай болсун? Балким, бул жаңылыштык чыгаар…
Ошентип, чын эле жаңылды Темир. Жаңылганда да чоң жаңылды. Саулеге деген аео сезимин сүйүүгө айырбаштап алып жаңылып калды. А Сауле аны Темирдин сүйүүсү деп ишенип алган. Бул жерде - кыздын кыпындай күнөөсү жок экенин канча ирет өз мойнуна алды. Өзүн эч качан бул иште актап кете албасына көзү жетти. Сауле эмне айтса, ошону аткарууга аргасыз болду. Ошентип, үйүнө келин алып барып калды шаардан.
- Ботом! -деп чоочуп кеткен анда апасы. - Келин алып келди дейби? Жанаргүлдүбү? Ал мектебин бүтө элек го!
- Чшш…жеңе! Тигилер угуп калбасын, шаардан алып келиптир, башка кызды…- деп абысыны Темирдин апасын жеңден тарта кулагына шыбырады.
- Эмне дейт?! Чын элеби? Жаку кантет?
- Коюңузчу, жеңе. Балдардын балалык сүйүүсүнө тим эле ишенип алыпсыз го. Андан көрө, келинге деген жоолугуңузду алып чыгыңыз сандыктан! Хи-хи-хи!
- Коё турчу, эсимди жыйып алайын! Жакунуку балалык сүйүү эмес! Ай, ушу туура эмес эле болуп калат го!
- Болдучу! Туурабы, туура эмеспи, аны бизден сурабайт экен да, азыркы балдар! Кимди үйүңө алып келсе, келиниңиз ошо да. Жоолук салбаска арга жок.
Абысыны булкулдатып тарткылап отуруп сандыгын ачтырды.Саулени үйгө киргизип, жоолук салышкан ошентип. Анткенин Темир деле билген жок, бирок, апасынын көздөрү көп нерсени айтып турганын баамдаган. Баамдаганда не, бардыгы бүтүп калган соң, артка тартышка болбой калган да.
(Уландысы бар)
кыргыз тилиндеги гезит "Айкын Саясат"

??.??