Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї

 Китепкана

  Куурчак

(Уландысы.
Башы өткөн сандарда)
Темирдин көз алдында түтүндүү айылы, балдар кечкисин чогулуп ойночу көк майсан, анан, буту-колу жулунган куурчагын кармалап ыйлап отурган кипкичинекей кыз тартылды…Ал - Жанаргүл эле.
- Досум,- деп сөздү кайрадан өзү баштады Темир. - Эми, сен мени жек көрөрсүң… Мейли, эми ташы калдыбы!
Шуу үшкүргөн Темир агарып бараткан чачын артты көздөй салаалап койду.
- Сен сурабасаң деле айта берейин, Жанаргүл - менин алгачкы жана бирден бир сүйүүм болду… Бала кезимден ага жипсиз байланып калганымдын азабын аябай эле тарттым го. Унчукпасаң деле "Анда неге ага үйлөнгөн жоксуң?" деп сураарыңды билип турам. Тагдыр кошподу…
Кудум өзү менен өзү сүйлөшүп бараткан жинди немедей кейптенген Темирге досу Арапбай таң калуу менен карады. Ушунча жыл бирге жүрүп, анын ичинде кат-кат болгон бук бар экенин билбепбир го.
- Жанаргүл мага аябай катуу таарынып калган. Ал таарынычы эч качан жазылбайт болуш керек. Мен анын сүйүүсүнө арзыбай калдым. Мен анын алдында өмүр бою күнөөлүүмүн. Мен аны сүйүп туруп, башкага , то ест, Саулешке үйлөнүп кеткеним үчүн Жанаргүл мени өмүр бою жектеп келет…
Өзүнчө буулугуп сүйлөп жаткан Темирге Арапбайдын кайрадан жини келе түштү.
- Ой, сүйгөнүң бар экен, анда ошого эле үйлөнө бербейт белең! А эмнеге Саулешке жабыштың, анда?
- Бул - капыстан болгон иш болуп калды. Албетте, Саулеш жакшы кыздардын бири болучу. Мен аны өтө сыйлачумун, баалачымын, барктачымын, а бирок, Жанаргүлдү гана сүйүптүрмүн.
- Ой, деги табышмактантпай эле айтчы, байболгур!
- Эми, ал кезди айтканда эмне, айтпаганда эмне…Анда, Жанаргүл мектепте окуп, айылда болучу. А мен шаарга окуп кеткем. Шаарга келип Саулешти жолуктурдум. Ырас, башында эч кандай деле ой жок болучу…
Жанындагы досун унутуп, Темир биротоло ошол өткөн күндөргө сүңгүп кетти.
ХХХ
...Студенттик таттуу күндөр өтүп жатты. Мезгилдин өткөнү семестр менен ченелип, каникулдан келип, каникулду күтүп калмай студенттердин адаты эмеспи. Жайкы семестр жакындап баратты. Алдыдагы экзамендерге даярданган студенттердин таскагы чыгып, аз уктап, көп окуп калган кез. Антишсе деле, ондогон предметтен экзамен берүү албетте, бир топ кыйынчылыкты туудурат эмеспи. Мындай учурларда мугалимдер да бүтпөгөн иштерин бүтүрүп алганга кынык алып калышкан. Политэкономиядан берген агайы Темирлердин группасынан эки-үч балага атайын тапшырма берди. Балдар агайынын дачасына барып, жер күрөктөп, аны-муну отургузуш керек. Жекшемби күндөрү ошол жакта болуп, жер күрөктөп жүрүштү. Ошо, агайынын дачасынан кезиккен Сауле менен. Эртеден кечке тынбай иштеген балдарга түштө тамак жасап берип жүргөн кызга Темирдин жанындагы Канаттын кушу түшүп калды.
- Балдар, мен Саулени жакшы көрүп калдым-, деди ал жолдошторуна.
- Жакшы, жакшы…Аны менен жакындан таанышып көрүү керек. А тиги агайдын кандай тууганы болот экен?- деп чекесин тырыштырды Темир.
- Жо-ок, мен аны агайдын тууганы болгону үчүн жакшы көрүп жатканым жок, мен кызды чын дилимден жактырып калдым,- деп чебелектеп актанып кирген Канатка балдар дуу күлүп жиберишти.
Сауле соода техникумунда окуйт экен. Политэкономиядан берген агайдын жээни болот. Өтө илбериңки, баскан-турганы жеңил, сылык, анан калса сүйкүмдүү Саулеге ошондо бардыгынын эле көзү түшкөн. Бирок, көздөрү муңайып турган кызга эч кимиси батынып сүйлөй албай коюшкан анда. А бир күнү, жамгырлуу кечте көчөдө чуркап баратып, капысынан Саулени көрүп калды Темир.
- Саулеш, кандайсың?! -деп ийинен тарта токтотту кызды Темир.
Шарт бурулуп караган кыздын жүзүн көрүп, алгач жамгырдын суусуна жуулган экен деп ойлогон…көрсө, жүзү жашка жуулуп кетип баратыптыр Сауленин. Чоочуп кетти жигит. Эки колу менен аярлап ийинден тарта:
- А сага эмне болду?! - деп сураганга үлгүрдү.
Өпкөлөгөн кыз:
- А…ме-ен сүйүүмдү жоготтум, байке…- деп араң шыбырады.
- Ал ким? А кандайча, ал сени тыштап кеттиби?!
- Жо-ок…ал да мени сүйөт. Бирок, бизге ата-энебиз уруксат бербей койду. Чекит койдук ортодогу сүйүүгө…
Ичи куйкаланып турган Сауле Темирдин көкүрөгүнө башын жөлөп шолоктоп ыйлап жиберди.
(Уландысы бар)
кыргыз тилиндеги гезит "Айкын Саясат"

??.??