Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї
МАШАКБАЙ РАХМАНКУЛОВ
БАЙ БОЛГУҢ КЕЛЕБИ?
(Интернет булактардан, басылма адабияттардан
топтолгон практикалык кеңештер)
Бай болууга 12-кадам:
ИНТЕЛЛЕКТ
Аң-сезимдин (мээнин) ар бир бурчунан сизге өзүңүз таң кала турган мүмкүнчүлүктөр ачыла берет. Демек өз жөндөмдүүлүгүңүздү тез пайдаланып, так жана натыйжалуу ой жүгүртө билиңиз.
Ар бир адамдын мээси бир эле мезгилде не деген ойлорду, идеяларды кабыл алып жана берип тура алат. Адамдын мээси башка мээлерден жиберилип жаткан ой толкундарын радио сыяктуу кабыл алууга жөндөмдүү. Чыгармачыл кыялданууну ага башка адамдар жиберип жаткан ойлордун импульстары келип турган аң-сезимдин "кабыл алгычы" деп койсо да болот. Бир эле мезгилде чыгармачыл кыялдануу аналитикалык акылды интеллектке стимул берип турган төрт булак менен да байланыштырып турат.
Сексуалдык сезим интенсивдүүлүгү жана козгогуч таасирлеринин күчү боюнча адамдын башка сезимдеринин бардыгынын алдында турат. Сексуалдык сезимдер менен аракетке келген интеллекттин берген натыйжасы ал сезим тынч уктап турган абалдагы же дегеле жок кездегиге караганда бир топ эле жогору болот. Сексуалдык сезимдердин жаңы касиетке ээ болуусунун натыйжасында ойлоо процесси күчтүүрөк болуп, анын натыйжасында чыгармачыл кыялданууну бир топ жакшы кабыл алуу мүмкүн болот.
Ошентип үстүрт акыл-бул мээнин "толкунду жөнөтүүчү аппараты" деп койсо болот, ал эми чыгармачыл кыялданууну-"кабыл алуучу аппарат" десе болчудай. Үстүрт акыл менен чыгармачыл кыялдануунун ушундай алакада иштешинде адамдын өзүн өзү ынандыруусун "радиостанцияны" аракетке келтирип иштеткен оператор деп койсо болот.
"Өзүн өзү ынандыруу" деген главада силер каалооңорду, эңсөөңөрдү кантип акчага айландыруунун ыкмалары менен таанышкансыңар. Демек сиздин "радиостанцияңызды" башкаруу өтө деле татаал иш эмес. Ал 3 тирөөч менен кармалып турат-үстүрт акыл, чыгармачыл кыялдануу жана өзүн өзү ынандыруу. Бул үчөөн кантип иштетүү керектиги тийиштүү главаларда айтылган. Бирок эсиңерде болсун-бардыгы адамдын эңсөөсүнөн, каалоосунан!
Кичинекей тоголок Жер шарын аалам алкагында "илип" койгон, андагы адамдарды кулатып жибербей кармап турган бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчүн адам аңдап-сезалбайт, аңдап-сезалбагандыгын мындай коюңуз-ал күчтү башкара да албайт. Адам жер титирөөнү пайда кылган күчкө толук көз каранды.
(Уландысы бар)
"Бал Китептен" бал тамат
Бегалиева Өмүрбүбүнүн "Бийиктик" басмаканасынан 1000 нускада жаңы жарык көргөн "Бал Китеп" аттуу китебинин II тому "Кудай менен сүйлөшүү, Манас менен сүйлөшүү" деп аталат. 24 басма табак, 380 беттен турат. Мукабасынын биринчи бети үч башка көркөмдүктө жана арткы бети шөкөттөлгөн ар кыл сүрөттөр менен чыгарылды. Бул дагы окурмандардын кызыгуусун туудурат го деген ойдобуз.
Ажайып дүйнөнүн азгырыгынан арылуунун, Улуу Кудайдын маңыздуу жолдомосун кабыл алуунун, көрсөтмөлөрүн аткаруунун, Манас Дүйнөсү берген багыттамаларды кабылдоонун ачкычы, заманыбыздын оңолушуна алып баруучу жолду көргөзгөн саптар орун алган Бал Китеп-II, Кыргыз тилегинин жер бетинен орун алышына, өлкөнүн туура багытка бурулушуна таасир көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк ачат деген ишеним артылат. Бул басылманы окугандар Кыргыз Дүйнөсүнүн канчалык деңгээлде кымбат экендигине күбө болууга мүмкүнчүлүгү бар. Бал Китепте аалам сырларынын ачылышынын маңызы түбөлүктүү махабат темасынын дагы бир өңүтүн камтууга да шарт түзөт. Китептин каармандары негизинен биздин замандаштар. Китеп Кыргыз революциясынын каармандарына жана Кыргыз өлкөсүнүн келечек тагдыры үчүн күрөшкөндөргө арналат.


кыргыз тилиндеги гезит "Айкын Саясат"

??.??