Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї
Куурчак
/Уландысы. Башы өткөн сандарда/
…Дал ошол маалда аялынын денеси менен кошо дагы бир кишинин сөлөкөтү көрүнгөндөй болгон. Кудая тобоо! Эмне, көлдөн көрүмчү көрүндүбү?..
Ордунан тура калган Темир кайрадан башын мыкчып диванга көчүк басты. Чачылган оюн жыюуга аракеттенип, кайрадан эстей баштады өткөн окуяларды.
Көз алдына кайрадан көл тартылды. Кайык. Экөө. Жээктен оо кыйла узап кетишкен. Аялы:
- Ай-иий, жээк алыс калыптыр. Кой, кайра кайталычы,- деди. Анын өңү кубарып кеткенин байкалды.
- Ой, эмнеден коркосуң, көлдө толкун деле жок, тынч турат го мемиреп… коендун гана жүрөгүндөй жүрөгүң бар го!
- Кой эй, көп ажыкызданбай жээкке айдачы, мобу көк иримден менин башым айлана баштады.
- О-уу, жанынын таттуусун кара! Бир нерсе болсок, чогуу болобуз, ха-ха-ха!
- Койчу ай, андай жаман сөздү оозанбай, балдарыбыздын урматын чогуу көрөлү десең боло, андан көрө!..
Анан экөө тең бири-бирин карап, каткырып күлүп калышты.
- Болуптур, ушу сен карып баратсаң керек, жаш кезиңде анча-мынча нерсени тоотчу эмес элең…- деп кашкая күлүп кайыктын тумшугун толкун жиретип кайрый бергенде…дал ошондо, кайыктын арт жагына бир нерсе "тоңк" этип тийгендей болбоду беле! Анан эле, жубайы отурган тарап кыйшайып барып, кайык көңтөрүлүп калбадыбы. Бирпастын ортосунда бул дүйнө, бул аалам астын-үстүн болуп кеткендей, кулагы тунжурап суу астында тырмаңдап атып көзүн ачкан Темир жубайынын созулуп гана акырын чөгүп баратканын элес-булас көрүп калган. Жубайынын жанында эле, анын көлөкөсүндөй көрүнгөн дагы бир чубалжыган дене… Анан деми кыстыгып, жанталашып колу-буттары менен катуу тыбырчылап, өйдө көздөй умтулду. Бирок, мындай кыймылды ал акыл-эси менен жасабаганын кийин канча жолу мойнуна алды. Акыркы демди алып калууга жандалбас кылганы болучу! Мойну суудан чыгаар замат катуу кыйкырды:
- Жардамга-аа-ааа!
Ошентип, бир кыйкырып алып, кайра сууга чумкуду. Бирок, бул ирет анын көзүнө эч нерсе илинбеди. Бопбоз тунарык болуп, көл тымпыйып, тынчып туруп калыптыр. Аңгыча болбой эле анын кайраттуу чачтарынан тутамдай кармаган бирөө суудан тартып чыгарды. Анын ким экенин деле билбейт.
- Чөгүп кетти, куткарып кала көр! - деп энтиге тиги жигиттен жалдырап жардам сурады.
- Азыр, а сиз тынч отура туруңуз,- деп кайра аңтарылып, калыбына келтирилген кайыкка отургузуп, тиги жигит кайра сууга кирип кетти. Көзү жетпесе да көк иримди теше тиктеп жан-алы калбай чыйпылыктап отурган маалда ары жактан моторчон кайык менен куткаруучулар жетип келишти. Биринин артынан бири ошол замат "чулп-чулп" этип сууга секирип түшүп атышты. Анан, бир топтон кийин гана сулк денени көл үстүнө алып чыгышты…
- Кеч болуп калыптыр, байке! Кеч…
Аялынын суу болгон сулк денесин, куурчактай жансыз денесин кучактап алып ошондо бир ай-ааламды силкинте өкүрүп алган.
Анан, баары чалды-куйду түшүп калды. Жээкке алып чыгышканда да жаны жер таппай азыркы эле болуп өткөн окуя анын өзүнүн эмес, башка бирөөнүн башынан өткөн сыяктуу баары башынан учуп кетиптир. Окуянын айрым гана деталдары эсинде калып, көбүн элдир-селдир эле билет. Болгону: көл, кайыктын көңтөрүлгөнү, жубайынын сулк денесин суудан алып чыккандар эле элестелип… а бүгүн болсо, кудум бирөө айтып берип аткансып көз алдына кошумча картиналар тартылып жатпайбы! Ооба, дал ушундай болгон. Көлдүн терең жеринде сүзүп баратышса, анда кайыктын алдына эмне "тоңк" этип тийди болду экен? А көл түбүндөгү дагы бир дене кимдики?
ХХХ
Түнү менен мас-соонун ортосунда жаткан Темир эртеси күнү эртең менен прокуратурада иштеген өзүнүн досуна телефон чалып, мына ушулардын баарын айтып берди.
- Бул айтканыңдын баары чындыкпы? - деп бышыктап сурады досу.
- Ооба. Мен баарын ийне-жибине чейин көз алдыман өткөзүп, иретке келтирип, анан сага чалып отурам…
- Анда, бул ишти иликтөөгө өзүм алам,- деди досу.
/Уландысы бар/
кыргыз тилиндеги гезит "Айкын Саясат"

??.??