Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї

Белгилүү жана белгисиз адамдардын жоруктарынан
Орозбектен ойноок кеп
"ЧУМО" ЖИГИТ
Шадыбек деген классташымдын аскерден келгенин угар замат шашып-бушуп, алардыкына жетип бардым. Барсам, кайран Шакен учурашканы келген кемпир-чалдарга эки жылдын ичинде көргөндөрүн бүт төкпөй-чачпай айтып берип олтурган экен. Мени көргөндө кубанганынан орусчалап сөгүнүп, ордунан тура калды:
- Ох, ты елки-полки!
- А ну ка, каерге келдим эле? - деди Шадыбек аңгемесин улантып. - А-а нашол! Карочий, молодой кезим. Однажды стариктер менен мушташып калдык. Колдорубузда ремень, палка. Казарма ичи кыйкырык, ызы-чуу. Как война! Мен болсо стариктерди моюндарынан толгоп жыгып, көчүктөрүнө тээп чыктым. Эртеси считайт этсек, вот интересно, 50 штук старик өлүп калыптыр.
- "50 сатирик" дейсиңби, балам? Анча адамдын убалы канча! Ка-ап, өлтүрбөй эле койсоң болмок.
- Ой, энешка, не переживайте. Они сами виновати. Биринчи өздөрү тийишкен. А биз только катылгандын катыгын бергенбиз.
Арадан он беш күн өтүп калган кезде мен Шадыбектердин үйүндө дагы олтуруп калдым. Ага атасы менин көзүмчө маселени кабыргасынан койду.
- Шадыбек, аскерден эсен-аман келдиң. Эми бизди келиндүү кылбасаң болбойт. Тиги Апсаматтын кызы - өтө иштерман кыз. Суу ташып, үйүнүн айланасын тазалап, малына чөп салып, керээли-кечке тынбайт. Жайдын күнү аптапта кадимкидей чалгы чабат. Сага ошол кызды алперейин, уулум?
- Коюңузчу, ата. Ал кыз - чумо!
- Же Элдиярдын кызына үйлөнөсүңбү?
- Ал дагы чумо!
- Анда эмесе, Курмушунун кызына үйлөн?
- Ал андан өткөн чумо!
- Деги өзүңдүн жактырганың барбы?
- Чумолорду жактырып эмне кылайын?
Муну укканда аксакалдын ачуусу келип:
- У-у атаңдын оозун урайын! Ал кыздар чумо эмес эле - сен чумосуң!
Ошол - ошол болду. Ал тууралуу мен эч кимге ооз ачкан эмес элем. Бирок, эл дуулдата айтып, күлүп жүрүшөт.
Акырындык менен Шадыбектин негизги ысымы өчүп, "Чумого" көчтү. Азыр аны эч ким "Шадыбек" деп чакырбайт, "Чумо" деп чакырат. Ал өзү да буга көндү. А түгүл, бейтааныш бирөө менен таанышып калган учурда: "Чумо" - деп колун сунчу болуптур.

"БП"
Урматтуу, кымбаттуу, ардактуу туугандар, жаандан кийин жайнаган козу карындай, саны ого эле көбөйүп кеткен партиялардын эң жашы, эң жакшысы бойдоктор партиясы. Анын кыскача аталышы - "БП".
Эмесе, "БП"га мүчө болуңуздар.
"БП"нын мүчөсү болууну каалоочулар мындай суроолор боюнча аңгемелешүүдөн өтөт:
1. Канча тоок уурдадың?
2. Айылыңарда канча ит, канча эшек бар?
3. Аттын тезегинен жасалган махорка даамдуубу?
"БП"нын уставы:
1-пункт. Аял албоо, күйөөгө тийбөө же ажырашуу.
2-пункт. Түн бир оокумга чейин көчөдө жөн эле нары-бери басып жүрө берүү.
3-пункт. Мүчөлүк акыны ай сайын төлөп туруу. Мүчөлүк акынын суммасы - айына бир бөтөлкө самопал виносу жана тамекинин бир бүчөгү.
Жогорудагы уставды үйрөнгөн соң, бул документтерди топтоо зарыл:
1. "БП"нын төрагасына арыз.
2. Айылындагы ушакчылардын биринен рекомендация.
3. Ичкен арагынын кусундусу.
4. Жакында уурдап жеген тоогунун катый элек тезеги.
Ал эми ар бир бойдок адам "БП"нын күбөлүгүн алаарда төмөндөгү тамсилди декломация катары жатка айтууга тийиш:
Ит менен мышык,
Жаңы гана таанышып.
Ошол замат бири-бирине жагышып,
Баш кошууну чечишти,
Түбөлүккө кол алышып.

Ошентип эки жаш табышты,
Бирок эки саатка жетпей кабышты.
Ыркырашып тап берип,
Куйруктары менен чабышты.

Алардын сүйүүсү болбоду бекем,
Көрсө, экөө тең эркек экен.

Орозбек БӨРҮГУЛОВ
кыргыз тилиндеги гезит "Айкын Саясат"

??.??