Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї

Мурч кошулган саптар
ҮЙРӨНГҮЛӨ УЧКАНДЫ
Карагайдын түбүндө,
Коркуп коён олтурган.
Кайкып учуп бутакка,
Келип конду сагызган.
"Саке" деди коёнек,
Орун берчи жаныңан.
Каршы болбой коёнго,
Орун берди сагызган.
Түлкү өтүп баратып,
Көрүп калды аларды.
Жагалданып калп күлүп,
Жылуу айтты саламды.
Орун алсам бутактан,
Ортоңорго батамбы?
Көктөн туруп мен дагы,
Көрөйүн дейм ааламды.
Экөө каршы болгон жок,
Түлкү чыкты койкоңдоп.
Орун алып бутактан,
Арам ишти ойлонот.
Келе жатып карышкыр,
Көздүн кырын салыптыр.
Тизилишкен үчөөнү,
Тиктеп карап калыптыр.
Бөрү үчөөнө кеп айтат,
Бирге отурсак жарашат.
Жаныңарга мен дагы,
Отурайын деп айтат.
Кааласаңыз келгин деп,
Кайтарды жооп сагызган.
Барктап орун беришти,
Бутактын төр жагынан.
Коён, түлкү, карышкыр,
Олтурушса тизилип.
Аюу көрүп аларды,
Таазим кылды жүгүнүп.
Жакшынакай досторум,
Жаныңарга барайын.
Кызыгына дүйнөнүн,
Көз кырымды салайын.
Ахалашып баардыгы,
Аюуну дагы чакырды.
Бир топ экен салмагы,
Бутак ага чыдайбы.
"Карс" деп бутак сыныптыр,
Катар баары ыргыптыр.
Канат кагып сагызган,
Көктү карай сызыптыр.
Ала-була сагызган,
Акыл айтат буларга.
"Үйрөнгүлө учканды,
Отураарда бутакка".

Асек КАЗИЕВ.
МЕНДЕ СӨЗ БАР
Президенттик,
Шайлоо тууралуу.
Туура эмес же
Туурабы.
Мекендештерге,
Мен айткым келет
Мындай бир процедураны.
Жыргабай кыргыз
Жыйырма жылдан бери,
Шайлоо,
Референдум,
Митинг,
Пикеттерден куурады.
- Табат деп жолду,
Тар жер
Тайгак кечүү туюктан.
Акаевди шайладык,
Күлмүңдөтүп
Күн чыккандай булуттан.
Шилекейди агызып
Таңгалтып
Шилтеди колду
- Швейцарияга коём- деп айлантып!
Акыры эмне менен бүттү
Аягы.
Баласы,
Кызы,
Аялы
Ажыдаардай
Ачылып арааны.
Мамлекеттин көмкөрүлдү
Майлуу казаны.
Ак чачкан жыланга
Айланса болот
Ала-Тоо элинен.
Кайтадан толтурмакка,
Казынаны кемиген.
Мантайтып Курманбекти апкелдик,
Мантуу жеп аткан жеринен.
Жетээр менен мансапка.
Жээн,
Таяке,
Жердештери,
Бөлөсү,
Ыкыс берип
Ыктытып турган экен
Арт жакта.
Бооруна асышып
Боркогун.
Бөрү талагандай кылды,
Бөлөкбайдын Торпогун.
Кудайдын
Куру ууч койбогонун карачы.
Бар экен
Бакиевдин да баласы.
Ага кошулганда
Акасы,
Үкөсү.
Беш жылда
Беш миллион элдин
Бетинин чыга түштү чүкөсү.
Куураганда
Кудуктан бака чардабай,
Куу такырга айланды талаабыз.
Кирип-чыгып жей берсе,
Кичинекей өлкөнү,
Кимдин оозунан табабыз?..
Жетимиш өлчөп,
Бир кесип ченеп.
Ээк тырмайлы,
Эмки президентти шайлаарда
Эмне кылышыбыз керек?..
Таап койбоспуз
Такыр эле
Тамакты ичпе!
Таң аткыча иште!..
Кааларыбыз
Кекиртеги болсо
Кыска жана ичке.
Айтаарым жана,
Албас үчүн пара.
Чындыгында
Чыгарсам сырды ойдогу.
Чолоңдоп санай албай,
Чологу жакшы колдору.
Чечинип жүгүрмөк беле,
Чет жактарда.
Тушоо той берип жатканда.
Аксап басса
Кутултпас үчүн
Кууганда жакшы качканда.
Акыры чыгат дечи,
Ак калпакчан бир жигит.
Борсойбой
Болсо мейли бир жилик.
Шайлоочуларга коёрум,
Шашылыш билдирип.
Айтор тандалса экен,
Алдым-жуттуму жок
Ашказаны гастрит.
Үй-бүлөдөн коркуп,
Үрпөйүп калган улутпуз.
Жашайлык десек,
Жакшынакай урушсуз.
Бизге ылайык,
Президент тукумсуз!

Жолочу Рысбаев.


кыргыз тилиндеги гезит "Айкын Саясат"

??.??