Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї

КУУРЧАК
(Уландысы.
Башы өткөн сандарда)
Бир адам аны капысынан чыканагы менен түртүп алды көрүнөт. Жанаргүл сот залында отурганын эми гана баамдады. Залдагы гүүлдөктөн анын кулагы биротоло чуулдап чыкты. А тигинде, төрт милиционердин кайтарымында турган Темирдин өңү кара-көк тартып, бир гана көздөрү жалдырап турганына Жанардын жан дүйнөсү өрттөлүп баратты.

ХХХ
- Мындай болоорун ким билди ал убакта. Темир кышкы сессиясын тапшырып айылга келгенде эле бир нерсени баамдагандай болгону менен, Жанаргүл баары бир эч нерсеге ишенгиси келген эмес. Ал Темирге ишенген. А бирок, дал ушул Темир кыздын ишенимине чыккынчылык кылып кетти.
Ошол жайда Темир үйүнө келинчек киргизди. Жанаргүлдүн апасы да бир жоолугун көтөрүп алып кошунасыныкына жөнөдү.
- Ия, айланайын, мезгил деген ушинтип эле өтө берет окшобойбу. Кечээ күнкү эле ойноп жүргөн тентек балдар бүгүн минтип бойго жетип, бизди кубандырып отурат…- дешип, өзү теңдүү байбичелер менен апасы бабырашып чай ичишип отурушканда, үйүнө келген классташ кызын көрүп "ба-аа" деп ыйлап жиберди Жанаргүл.
- Балким, силердин сүйүүңөр - балалык сүйүү чыгар. Чыныгы сүйүүгө сен да эми жолугат чыгарсың…- деп соороткон болду классташы.
- Ай, билбейм, бирок, жүрөгүм тим эле өрттөнүп жатат. Баары бир мен эми эч кимди Темирдей сүйө албастырмын…
ХХХ
Чын эле ошондой болду. Жанаргүл өз тагдырында нечендеген жигиттерди жолуктуруп, сүйлөшүп жүрдү. А бирок, жүрөгүнө так болуп катып калган сыңар тун сүйүүсү Темирдин элеси анын карегинен деги эле өчөөр эмес. Дал ошон үчүн жигиттен жигит тандап, анан, эркектердин баарын бир тең жек көрүү сезими анын көкүрөгүнө жыйылып калгандай. Отуруп-отуруп, ага кичинесинде ойногон айылдашмайлары дагы деле уланып аткандай туюлуп кетчү. Болгону, а кезде кичинекей куурчактар менен ойночу. Алардын буту-башын жулуп ыргытып, кайра тагып алса болот болчу. А азыр болсо, жигиттер ага куурчактай болуп көрүнөт… Ошентип жүрүп кантип отуздан ооп баратканын да билбей калыптыр.
Былтыр айылга бир барып калганда, кошунасы Темирди жолуктурду. Ал деле шаарда бир ишканада иштээрин уккан, бирок, канчалаган жылдар бою экөө бет келишип сүйлөшкөн эмес. "Оо, кудай, мени экинчи ирет кездештире көрбө муну менен… " деп көз жашын көл кылып ыйлаган болчу учурунда. Анан, көк бет Жанаргүл өзү да экинчи ирет аны менен көрүшпөөгө аракеттенип келген. Антсе да , баары бир экөө бет келип турушту. Баягы "эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт" деген сөздүн чындыгы бардай.
- О-уу, кандай Жанар!- деп алыстан эле кызды көргөн Темир чуркап келди. Кучагын жайып келатып, суз тарткан кызды көрүп, демин тарта түштү. Антсе да колун улам-улам кысып, көздөргө тигилип турду.
- Жакшы,- деп колун шарт тартып алып бурулуп кетип аткан кызды алдын тосуп токтоткон Темир таң калгандай үн катты.
- Жанар, сен алигүнчө таарынып жүрөсүңбү? Ой, андан бери канча жылдар өттү!
Кыз үн каткан жок. Болгону, муңайым көз караш менен карап турду.
- Сен баштагыдан да сулуу болуп кетипсиң,- деп мойнуна күнөөсүн алган адамдай сүйлөдү Темир. - Эми, баары менден кетти. Мен өзүм деле өкүнүп калдым. А бирок, анын баарын убагында сага айтып түшүндүрө албадым. Сенден качып турдум. Сен дагы менден качтың…
Бир кездеги Жанаргүлдүн үнүндөй дирилдеп атты Темирдин үнү.
Экөө ал-жайды, иштерин сурамжылашып бир азга гана кармалышты. А бирок, дал ушул кечиккен кездешүү экөөнүн көкүрөгүндө уюп калган сүйүүнү кайра ойготуп, сар-санаага салып кетти. Бул жашоонун ачуусунун артында таттуу күндөр бар экенин, а ошол эле таттуу күндөрдүн артында ачуу бар экенин эки чоң эле адам билип турушту. Араздашуунун артында табышуу, коштошуунун артында кездешүү бар тура! Ошону билип туруп эле, кичинекей балдарга окшошуп алышты…
кыргыз тилиндеги гезит "Айкын Саясат"

??.??