Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї

 Жомоктор

 Аяндуу түштөр

  Белгилүү жана белгисиз адамдардын жоруктарынан

Орозбектен ойноок кеп
БӨЛҮНҮҮ
Баягы жылы депутаттар область-область болуп жаатташып, көпчүлүккө үлгү болуп коюшпадыбы. Ошондон кийин бөлүнгөндү көр! Областтагылар район-районго, райондогулар айыл-айылга, айылдагылар көчө-көчөгө, көчөдөгүлөр уруу-урууга…Керек болсо, адамдын өзүн деле жарымынан экиге бөлүү керек. Мисалы, бир адамга экиден колдун, экиден буттун эмне кереги бар? Албетте, айрым мүчөлөр гана бирден эмеспи. Аларды деле ортосунан "карс" сындырып…
Азыр мен сизге бир сонун окуяны айтып берейин:
Беш-алтообуз пиво ичип олтурганбыз.
- Ичимдик ичүү боюнча республикада биздин райондун алкаштары биринчи орунда турат экен,- деп калды Суранбек сыймыктана.
Муну укканда Букабай булуттай бултуйду:
Жаңылышасың! Аракты менин жердештерим жакшы ичет.
- Жо-ок, биздики…
- Эм-не? Силер начар ичесиңер.
- Антип кемсинтпегин, кысталак! Оозуң ооз эмес эле…
- Койсоңчу эй, курулай намысыңды , мен силердин райцентрде деле болгом. Көчөңөрдөн бир да масты көрбөдүм го! Бүт эле сопсоо жүрүшөт, уялышпай.
- Былжыраба!
Экөө муштумдарын кезей тура калышканда, биринин шымы айрылып кеттиби, айтор "тыр-рт" эткен үн чыгып кетти.
Мен ичимден Букабайга "балейт" этип жаткам. Себеби, ал экөөбүз бир райондонбуз да. Ошондуктан: "Кой, урушпагыла. Силер жаш бала белеңер? Уят эмеспи", - демиш болуп, Суранбектин колдорун бекем кармап туруп алдым. Тиги болсо бул моментти текке кетирбей, Суранбекти тээп-тээп жиберди, аз-замат!

СҮЙҮКТҮҮ САН
Ар бир адамдын жакшы көргөн бирден саны болот турбайбы, туугандар. Мисалы, шахмат боюнча дүйнөнүн он үчүнчү чемпиону Каспаров "13"тү жакшы көрөт имиш. Ал эми биздин чарбанын жетекчиси Желденбай Аккозиев "5000" деген санды… Себеби, ал бизде орустун акчасы пайдаланылып жүргөн кезде жалаң 5 миңдик рублдерди жеп жүрүптүр.
Анын сыңарындай, менин да көөдөнүмдө уялаган татынАкай, симпатичный, сүйүктүү саным бар. Ал - "эки".
2-класстан көчпөй эки жыл ордумда калгам. Сабакка дайыма кечигип, экинчи саатта барчумун. Күндөлүгүмдөгү бажырайган "экилер" дале көз алдымда. Агай-эжекелерди төмөндөгүдөй убадалар менен нечен-нечен жооткотком:
- Экинчи кечикпейм!
- Экинчи шоктонбойм!
- Экинчи "2" албайм!
Техникумга эки жолу тапшырып, экөөндө тең өз күчүм менен кулап калдым. Эки жылдык жоокердик милдетимди өтөп келгенден кийин эки жыл бойдок болуп иштедим. Андан кийин бир эмес, эки жолу үйлөндүм.
Жакында кошунамдын эки торпогун уурдап алган элем. Мындан эки күн илгери ушул тууралуу сот чечим чыгарды. Эми, куда кааласа, түрмөдө эки жыл олтурам.

РАИСТИК ТАПШЫРМА
Жаш кезинде ыр жазып жүргөнүн эске алып, колхоздун башкармасын адабий ийримге жетекчи кылып шайлап алган элек.
- Мага ишеним көрсөткөнүңөр үчүн жалпы эле колхозчулардын атынан силерге чоң рахмат! - деди башкарма, олтургандарды төбөсү менен тиктеп. -Мен ишти ар бириңерге бирден тапшырма берүү менен баштамакчымын. Та-ак…Эй, жигит, сен эмне жазасың?
- Ыр.
- Демек, сен ар куплет ырыңды төрт-бештен куплетке айланткын. Сизчи…карындашым?
- Мен новелла жазам, агай.
- Новелла?.. Оо, сизде зор талант бар турбайбы. Мени менен токойго бир сейилдеп барып-келишиңиз керек экен. Анан райондук гезиттин редакторуна айтып коем, менин карындашымдын новелласын гезитке чыгарып бер деп. Ал менин досум болот.
Олтургандар бири-бирин тиктеп тим болушту. Жым-жырт. Терезе жактан учуп келип конгон чымын башкарманын мурдунун бир тешигинен кирип, экинчи тешигинен кайра чыкканга дейре ооз ачышмак түгүл, бири да тырманган жок. Бир оокумда жымжырттыкты кайрадан башкарма өзү талкалады:
- Эмесе, мен силердин ырларыңарды, аңгемелериңерди зоотехнике алпарып, чыгаша кылдырып келейин.

Орозбек БӨРҮГУЛОВ
кыргыз тилиндеги гезит "Алиби"

??.??