Коомдук-саясый гезит◄◄◄
ЖЧК -ОсОО "Ясмина"
Башкы редактор

Кенжебек Арыкбаев
(Кабылдама
т. (0312) 437-891,
(0770) 200-451)

Редакциялык кеңеш:
Акбар РЫСКУЛОВ
Жолдошбек ТОКОЕВ
Эльнура Дүйшеева
Азамат Раев
Алтынай Бакирова
Бермет Картайганова

Интернет дарегибиз:
www.presskg.com

Расчеттук эсеп:
1180000027231746
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ
ИНТЕРНЭШНЛ БАНК"
Филиал "ДКИБ-ГЛАВНЫЙ
БИК 118005
Кыргыз Республикасынын
Адилет министрлиги.
Каттоо №1124

Гезит редакциянын компьютердик
басма комплексинде терилип жасалгаланды жана
"ММК колдоо боюнча борбор"
фондунун басмаканасында басылды.


Буюртма №336

Биздин дарек: Бишкек шаары, Чүй проспекти, 34-34

Кол жазмалар кайтарылбайт.
Окурмандардын жарыяланган материалдары редакциянын
көз карашын билдирбейт.Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!