Демо: Всплывающее окно при загрузке сайта с помощью CSS3 и немного javascript

ң 40 үү
өү . 23ө 25 үөү , 27- үү . "Өөүү үү 30 - , өөөүө 40 өөүүү үү" , ..
өөө үүү 27- - өөөү үүү .
өүү 1927- (-25 ) 1969- -30-32 өү. , өүүңү , ң өө. , үүү өүө өүүөө -үө үү , - өүүү . , , !


Демо: Всплывающее окно при загрузке сайта с помощью CSS3 и немного javascript

""


Actionteaser.ru -
.