Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї
Андай дебей, мындай десек
Талас эли Шадиевге ыраазы эле
Учурдагы энергетика тармагындагы болуп жаткан көйгөйлөр баарыбызды түйшөлтүп жаткан кез. Бул туурасында биздин редакциябызга Талас райондук кеңешинин депутаты Жээналиева Роза Ибрагимовна деген айым редакциябызга баш багып, төмөнкү маалыматтарды билдирди: (ММК мыйзамына ылайык биз да окурманыбыздын ойуна гезит бетинен орун бердик) "Талас районуна акыркы 5 айда 13 трансформатор коюлду. Дагы 7 трансформатор койдурабыз деп турабыз. Учурда биздин чөлкөмдө авариялык өчүрүүлөр азайып, элибиз энергетика башчыбызга абдан эле ыраазы. Эми ыраматылык СССРдин кезинен бери алмаштырылбаган трансформаторлорду алмаштырганга мүмкүнчүлүк болуп жатат. Бул деле оңой олтоң боло койбойт. Кыштын кычыраган чилдесинде өзүбүздүн балдар эч нерсеге карабай, түндү-түн, күндү-күн дебей иштешип жатат. Кантели, энергетика тармагыбыздын ирип-чиригени баарыбызга эле маалым. Көч бара-бара түзөлөт дейт элибизде. Басма сөздөргө байма-бай эле ар кандай такталбаган нерселер жазылып жатса, Шадиевдин жасаган иштерин билип туруп унчукпай койо албадым. Чынын айтыш керек да, Аскарбек Шадиев аракеттенип иштеп жатат. Бая күнү "Де-факто" гезитине эксперт К.Алымкулов. "Биздин энергетикага Путин менен Обаманы алып келсе деле ошол болот" деп айтыптыр. Туура. Бул системага жетиштүү каражат, убакыт керек деп айтар элем" дейт. Угуп олтуруп бир чети Роза айымдыкы да туура деген ой кетти, бизге.
Ал айымды улай Республикалык революциялык комиттетин төрагасынын орун басары, апрель революциясынын баатыры, афган согушунун ветеранымын деп өзүн тааныштырган Рысбай Сарногоев аттуу аксакал да төмөнкү пикирлерин ортого салды: "40 жылдан берки алмаштырылбаган трансформаторлорду, подстанцияларды алмаштырып, айылдын көчөлөрүнө жарык бергенге өлкөбүздүн башкы энергетиги Аскарбек Шадиевдин салымы зор. Өзгөчө энергетиктердин оперативдүү кызмат көрсөтүүсүн заманбап денгээлдеги жабдыктар менен камсыздалганын да айтышыбыз керек. Мурда электр-монтер келип трансформаторго чыкканга элден шаты, кээде жабдыктарын сурачу. Азыр болсо акыркы үлгүдөгү жабдыктары менен келет. Иштегени үчүн шарттары эң жакшы. Андан сырткары Аскар мырза Кыргыз күрөшүнүн өнүгүшүнө көп жылдан бери чоң салымын кошуп келе жатат. Жакында эле 6 өлкөнүн спортчулары беттешкен мелдешке демөөрчүлүк кылды. Афган коомунун суранычы менен Кара-Жыгач жаңы конушуна да трансформатор койдурганы жатабыз. Буга каражатты энергетика министри бөлдүрүп берди. Күн жылып баштары менен иш башталат. Айтайын дегеним, мен бул жерден Шадиевди мактайын деген жерим жок, болгону калыстыкты айткым келди. Иштеп жаткан кишини да жөн койбойбуз, деги бизге эмне болгон. Депуттартар экинчи жолу шайлап берди, бул деле жөн жеринен болбосо керек", дейт...

Алтынай Бакирова
Жыргаганыбыздан жылкычы болгон жокмун демекчи
ИДПнын 27%ын эмгек мигранттары түзөт
(Начало на стр.2)
Также необходимо отметить, что в соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 30 января 2003 года З N 1013-II, Кыргызская Республика является участником "Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей от 18 декабря 1990 года".
В соответствии с 65 статьей Конвенции-Государства-участники должны иметь соответствующие службы по вопросам, касающимся международной миграции трудящихся и членов их семей. В их функции, среди прочего, должны входить:
1) разработка и осуществление политики, касающейся трудовой миграции;
2) обмен информацией, консультации и сотрудничество с компетентными властями других Государств-участников, которых затрагивает трудовая миграция;
3) предоставление соответствующей информации, в частности нанимателям, трудящимся и их организациям, о политике, законах и правилах, касающихся миграции и найма, о соглашениях о миграции, заключенных с другими государствами, и о других соответствующих вопросах;
4) предоставление информации и оказание соответствующей помощи трудящимся-мигрантам и членам их семей, в том, что касается требуемых разрешений, формальностей и процедур, связанных с отъездом, переездом, прибытием, пребыванием, вознаграждаемой деятельностью, выездом и возвращением, а также информацией об условиях труда и жизни в государстве, работы по найму и таможенных, валютных, налоговых и других соответствующих законах и правилах.
Ситуация в Кыргызской Республике показывает актуальность данной проблемы по следующим аспектам:
1. Критическая масса внешней миграции. При количестве около 2 700 - 900 тысяч населения старше 18 лет, более 500 тысяч граждан Кыргызстана (около 1 0000 неофициально) находятся в процессе внешней трудовой миграции. Это критическая масса.
2. Огромный вклад мигрантов в экономику Кыргызстана. За 2009 г. переводы только из России в Кыргызстан по данным ЦБ РФ составили $894 миллионов и $ 372 ? средняя сумма одной операции. Для страны это грандиозная сумма - примерно 27% ВВП. С января по сентябрь 2011 года приток денежных переводов из России в Киргизию увеличился, в сравнении с таким же периодом 2010-го, на 37 процентов. Внешний долг Кыргызстана составляет 3 миллиарда долларов. Трудовые мигранты -кыргызстанцы из России только за последние 6 лет перевели около 4,5 миллиардов долларов США.
3. Не созданы условия для защиты прав мигрантов. Вышеуказанные цифры говорят, о том, что денежные переводы трудовых мигрантов для экономики страны в цифрах немаловажный фактор, однако вопросы пенсионного обеспечения и социального страхования для трудовых мигрантов не решены как в Республике, так и в странах пребывания. Соответствующими министерствами и ведомствами до настоящего времени не предложены пути реализации возможностей института страхования и пенсионного обеспечения.
4. Торговля людьми. Помимо указанных, в условиях недостаточного государственного контроля за миграционными процессами широкое распространение получили случаи незаконной вербовки и торговли людьми. По оценкам международных экспертов, каждый год от 700 тысяч до 5 миллионов человек становятся жертвами обмана, превращаются в "живой" товар или каким-либо иным образом неизбежно подвергаются эксплуатации. По нашей статистике, только с января по март 2011 года Ассоциацией "Замандаш" была оказана правовая, организационная, моральная и финансовая помощь около 400 гражданам Кыргызстана, среди которых большинство оказались жертвами торговцев людьми.
Указанные обстоятельства обуславливают необходимость широкого участия государственных институтов, гражданских организаций, сообществ в работе направленной на решение проблем и вопросов, связанных с миграцией населения за рубеж.
Ассоциация кыргызских диаспор России и Казахстана "Замандаш" с момента своего учреждения обозначала проблему трудовой миграции и старалась привлечь к нему внимание государства. Важным шагом в этом процессе было предложение государству создание механизмов организации взаимодействия через создание государственного ведомства по миграции. Помимо этого Ассоциация "Замандаш" выступила инициатором создания отдельного комитета по вопросам и проблемам миграции в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики.
В связи с вышеуказанными, в сложившихся условиях Ассоциация "Замандаш" обращается к фракциям Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, о необходимости:
1. Открытия комитета по миграции в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики.
2. Развития и усиления потенциала МИД КР, через развитие Института Почетных консулов и открытия дополнительных консульских пунктов и представительств посольств Кыргызской Республики в России и Казахстане. В частности: на территории Урала, Сибири, Дальнего Востока и Северного Казахстана.
3. Усиления контроля над деятельностью Центра трудоустройства за рубежом, которое находится в ведение Министерства молодежи, труда и занятости, и частных агентств занятости, занимающихся трудоустройством за рубежом.
В тоже время, Ассоциация "Замандаш" уверена, что законодательные и исполнительные государственные органы Кыргызстана, должны быть заинтересованы в решении указанных проблем путем создания, сохранения и развития специальных органов и институтов государства, занимающихся вопросами миграции, в соответствии с международными обязательствами.
Ассоциация "Замандаш" считает, что только с решением перечисленных проблем и вопросов возможно расформирование специальных исполнительных государственных органов и комитета Жогорку Кенеша в сфере миграции.

Ассоциация кыргызских диаспор России и Казахстана "Замандаш"
Кат куржундан
УКМК төрагасы
Шамил Атахановго
Урматтуу Шамил аксакал! Кубанычбек Тезекбаев аттуу жаранга "Диний арыздашууга чакырык жасаган" деген айып коюп, ага кылмыш ишин козгопсуңар. 2012-жылдын 17-январында "Алиби" газетасына жарыяланган К. Тезекбаевдин маегин окуп көрүп, Аллам оозумдан түштү. Эмне үчүн дебейсизби, К. Тезекбаев болгону илгерки ветврач, кийин молдо, ажы, болуп жүргөн Өзүбек Чотонов жана 2010-жылы 7- апрелде баласынан ажыраган Турусбек Сагынаев дегендер менен өз көз караштары боюнча кер мур айтышып кетиптир. Ошол маегинде К. Тезекбаев туура сөз айтып жатат, "Манас бизге таалим тарбия, үлгү, кыргыз келин кыздары бетин жаппаш керек" - деп. Кыргыздын өзүнүн маданияты, салт санаасы, үрп адаты бар үчүн кыргыз, ошол үчүн улут. Биз араб элдери эмеспиз. Башка элдердин маданиятын ашыкча колдоно берсек, анда улут экенибиз кайсы?
Эми жогорудагы К. Тезекбаевге козголгон иш жөнүндө: Урматтуу Шамил аксакал! Сиздин кол алдыңызда бир нерсени ажырата билген бирөө барбы, деги? Минтип айткан себебим, иш козгоордон мурда маселенин чоо-жайын түшүнө билиш керек эмеспи. Козголгон иш "Диний арыздашууга чакырык" - деп аталат экен. Бул кылмыш ишин квалификацияласак, анда ислам дининдегилер менен християндардын же болбосо будда динин тутушкандар менен ислам динин туткандар, християн дин агымы католиктер менен протестанттар, ислам дининдеги сүнөттөр менен шейиттердин арасында жек көрүүгө, кемсинтүүгө болгон чакырык жасаса, анда ошол нерсе айтылат - диний арыздашууга чакырык жасоо - деп.
Тааныштардан сураштырып көрсөм жогорудагы Кубанычбек Тезекбаев сүнөткө отургузулган, ата-бабасынан эле ислам динин туткан адам экен. Демек, бул жерде эч кандай диндик арыздашуу, касташуу жок. Тескрисинче, сиз жетектеген кызмат К. Тезекбаевге иш козгоп, кыргызды кыргызга жек көрүүнү күчөтүп жатат, бул жоругу менен. Манасты туу туткандар эми сизди, ислам динин ашыкча, обу жок колдогондорду жек көрө башташат. Сиздин "отчествоңузду" атабай "аксакал" дегеним, нукура кыргызча айтууну эп көрдүм. "Улутчулукка чакырык жасап жатат" - деп иш козгобоздурсуз жогорудагы айтылган сөзгө маани берсеңиз.

Камбарбек
Жылкыайдаров
кыргыз тилиндеги гезит "Айгай"??.??