кыргыз тилиндеги гезит "Айгай"

п»ї


  Шайлоо демекчи...

"Кудаяр хан" же кимге добуш беребиз...
Болоору болуп боесу канып келе жатат. Мамлекет башчысын шайлоого 10 күн калды. "Жаман атка камчы жоо, жыртык үйгө тамчы жоо" дегендей, ыргалган кыргызга куру намыс, куру ишеним, тайкы, көнүмүш болуп калган акыл-эс, жоо болуп турган кези.
Саясат - бул социалдык маселелерди чечүү. Жаңыны жаратуучу социалдык идеялар жок болгондуктан, эл эч кимисине ишене бербей, тек шайлоодо аймактык кур намыс, жек - жаатчылык, куда - сөөк, дос - тамыр, админстративдик күчтүн шары менен тигил же бул талапкерге добуш бергени турушат…
...Неси болсо да, Кудаяр хан сыяктанган прогрессчил идеясы жок, акыл - эси тайкы, тек мансапка оолуккандардын бирөөсү тактыга келген жатат окшоп калды...


??.??