Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї

 Жомоктор

 Аяндуу түштөр

АЗГЫРЫК
СЕЗИМ
(Уландысы.
Башы өткөн санда)

Үйүнө жетип барган соң да тынчып, көңүлү ордуна түшкөн жок. "Аязбек өлдү, эми мен үчүн да жашоо бүттү. Тигинин туугандары жыга чаппаган күндө да, абакка кесилип кетээрим турган кеп. Андан көрү өзүм эле асылып, өлүп тынайын". - деген бүтүмгө келди, бечара Надырбек.
Бөрүдөн качкан бөжөктөй болуп, ал ары-бери жүгүрө баштады. Селтең этип, улам-улам көчө тарапты карап коёт. Коркуу сезими дале бийлеп алган. Шашканда акыл да качат тура. Же колуна жип урунсачы. Демейде бутка оролушуп жаткан аркан-жиптен ушу тапта дайын да жок.
Акыры Надырбектин колуна эки кулачтай жип тийди. Бир учун бастырманын жыгачына байламакчы болду. Кана эми, колу эпке келсе десең. Эки-үч жолу колунан ыргып кетип, убара тартты. Эптеп байлады. Экинчи учуна илмек жасады. Анан отун жарчу дөңгөчтү алып келип коё салды да мойнуна илмекти салмакчы болду...
Бирок, Надырбектин ажалы жетпептир. Ошол кезде талаадан келип калган... Адыл баласын бейсаат өлүмдөн арачалай берди. Дагы аз эле болгондо... Ким билет дейсиз?.. Эмне болуп, эмне коёрун?..
Аязбек деле мүмкүн кансырап өлүп калат беле?.. Анын ата-энесине өз убагында кабар жетип, дароо алар районго алып жөнөштү. Ал үчүнчү күн дегенде гана ооруканада эсине келип, көзүн ачты...
* * *
...Чырдын аягы көпкө барып басылды. Аязбектин ата-энеси Адылбекти жарга такагандай эле болду. Ооруканага кеткен чыгымдын баарын, бир тыйынына чейин төлөтүп алышты. Ал гана эмес, Аязбек ооруканадан чыгып келгенде өткөрүлчү түлөөнү да ага жүктөп койду. Аязбек экинчи айда гана сакайып, ооруканадан чыкты. Анткени, ал көп кан жоготкон экен...
Ушул жаңжал боюнча Адыл менен Шайырдын ортосунда катаал сүйлөшүү болду. Бул жолу Адыл аялын аяп олтурбады. Катуу айтты. Сабап да ийди, башы-көзүнө карабай. Сөөмөйүн кезеп, көзүн чукуп алчудай ага жакындай калып, ачуулуу үн катты:
- Эй, жалап! Эмне жан жериң кычышып, чыдабай баратасыңбы, ыя?! Напсиңди тыйсаң боло! Кесириң тигинтип балдарга тиймей болду. Мына, Надырбек аз жерден адам өлтүрүп, абакка кетпей калды. Деги сен энесиңби? Өз каныңдан жаралган балдардын тагдыры ойлонттурабы же жокпу? Абийир, намыс деген кана?
Шайыр күнөөсүн сезип, тим болуп калсачы. Кайдан, кайра тилин тартпай, күйөөсүнө каяша айтканына не дейсиң?! Бети жоктук да эби менен да!
- Сен мени жыргатып койдуңбу? Ушул кезге чейин көзү ачыла элек күчүктөй жүрө берген турбаймынбы! Жашоонун маңызы, өмүрдүн кубанычы - сексте тура! Муну мен эми гана түшүнүп жүрбөймүнбү! Эми мени Талантбектен эч ажырата албайсың. Мен деле тирүү жанмын. Жашоонун керемет, бал даамын татып калууга акым бар! Өмүр-кыска! Жаш кез өтөт да кетет!
Адылдын айласы түгөндү. Ага эмне деп жооп берерин да билбей калды. "Жетесин уруп койгон экен. Бул бир сыр көрмөйүн оңолуу жолуна түшпөйт. Ойноштук муну таптакыр эле азгырып, шайтандын тилинен чыкпас болуп калган турбайбы. Сениби, али шашпай тур! Мен дагы сенин жолуңа түшпөсөм элеби! Көрөмүн, ошондо кандай болоор экенсиң, шуркуя десе!".
Ал Шайырдын жүзүнө жаба түкүрдү да, колун шилтеген боюнча эшикке чыгып кетти. Анын мындан бөлөк амалы калбаган болучу. Ага теңелгидей болсо ыйкы-тыйкы ырбап, соңу жамандык менен бүтөт беле!...
* * *
...Аялынан түңүлгөн соң Адыл Талантбектин өзү менен сүйлөшүүнү чечти. Бул жолго ал аргасыздан барды. Өтө эле ыңгайсыз абалда болуп, кыйналганы да ырас. Чын да, кайсы бети менен "менин аялым менен ойнош болбо!" - деп айтмак эле.
Бирок, бул кадамга барбаса да болмок эмес. Үй-бүлөнү сактап калуу керек эле. Ажырашайын десе, ортодо балдар бар. Алардын тагдыры эмне болот? "Битке өчөшүп, көйнөгүн өрткө ыргыткан менен барабар эмеспи. Жаш болушса да мейли эле. Кырктан аша жашап коюшпадыбы...

кыргыз тилиндеги гезит "Айгай"

??.??