Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї

  Сандан санга

(Уландысы. Башы өткөн санда)
"Сениби, Адыл, шашпа! - деп ичинен ачууланды Шайыр, - Өчүмдү албасам элеби! Көрсө, мага тымызын нааразы болуп жүргөн турбайсыңбы. А, мен сенин алдыңда өзүмдү күнөөлүү сезип, отуң менен кирип, күлүң менен чыгып жүрбөймүнбү". Жүрөнөөктүгүн мунун! Мени жыргатып, жан кумарымды кандырып койгонсуп. Анда-санда мага араң жарайт, ойнош күткөнүнө балээ барбы? Кийин башыңды кара жерге ургулап, "аттиң!" деп бушайман жебесең эле болду да. Бармагыңды кырча тиштээрсиң, катынпоз десе!".
Шайыр ушинтип ичинен Адылды жемелеп, каары кайнай берди. Бирок, андан кантип, эмне кылып өч алаары жөнүндө ойлоп да койбоду. Анын бул чиеленишкен, тумандуу оюн Талантбектин капилет сөзү бузуп жиберди:
- Жеңе, мына алып келдим!
- Ачыңыз, ичпесек болчудай эмес!
Жигитке ушул сөз эле керек болучу. Бөтөлкөнүн тыгынын ачып, эки чай чыныга бөксөлөтө куйду. Бирин Шайырга узатты.
- Чүмчүлөтпөй толтура эле куйсаңыз боло! Бул не кылганыңыз, ыя?
Талантбек ичинен кым дей түштү. Ага келиндин тезирээк мас болгону керек эле. Аракты баса куюп берди. Шайыр ай-буйга келбей эле шыпкап ичип жибергени...
Жигит ага таңдана карап койду...
* * *
Бөтөлкөдөгү арак тең жарымдап калды.
Көбүн Шайыр ичкени анык. Муну ал өзү деле байкаган жок. Талантбек кууланып, тарта ичип жатты. Келин кыйла эле мас болуп, башы айланып, көзү алачакмактана баштады. Анткени, ал такай ичип көнгөн эмес да.
Бир оокумда жигит мындай деди:
- Жеңе, бая Адыл акем жөнүндө бир кеп айткандай болдуңузбу?.. Каңырыш укпадымбы?
Шайыр башын чулгуй селт этти:
- Эмне болгон сөз?
- "Эркектик күч-кубаты чакталуу" -деген сөздү айтам... - деп ал кабак астынан назар салып, сынаган өңдүү келинге карай берди.
- Туура эле. Мындай дегенимдин жөнү бар. Былтыртан бери менден өзүн оолактата баштаган эле. Төшөк оюнуна аз көңүл буруп калган. Анда-санда гана, ошондо да көңүлсүз түрдө мени менен кошулчу болгон. Эптеп-септеп эле эркектик милдетин аткарымыш болуп, анан тескери карап жатып алчу. Көрсө... мунун себеби бар тура...
- Муну менен, эмнени айтмакчысыз?
Шайыр тиштене үн катты:
- Сайракандан кийин... мен анын көзүнө мокочо көрүнүп калган турбаймынбы!
Талантбек жантыгынан жата калып, аны сүрөмөлөп, колдоп-буттап ийди:
- Мына, мына, жеңе, эми гана туура түшүндүңүз бейм. Мен сизге калп айтпагам бекем? Эми эмнесин айтайын, Сайракан өзү да алчы-таасын жеген келин тура! Бу секс дегениңдин аки-чүкүсүнөн бери билет экен. Биз эмне, анын алдында төшөк маселеси боюнча мадыра баш баладай эле турбайбызбы. Айтып олтурса... эркек менен аялдын жупташуусунун толгон-токой ыкмалары, жолдору бар имиш. Ого-о, оозубуз араандай ачылып, Ошту карап калбадыбы, хи-хи.
- Аларды кайдан билет экен?
- Орус классын бүткөм деди. Орус тилинде жарык көргөн гезит-журналдарды жата калып окучу.Бул маселе жөнүндө азыр ачык-айрым эле жазылып жатпайбы.
- Баса, сиздин сөзүңүздө жүйө бар. Мага ал балдардан жашырып, түстүү, жылаңач аялдардын сүрөтү бар журнал көрсөткөн эле. Бирок, мен уялып, жакшылап деле карай алган эмесмин, - деди Шайыр ойго батканча.
- Гезит сатчу дүкөнчөгө Адыл акем такай барып турчу. Алса алган чыгар...
Экөө тең бир саамга үн катпай калышты. Суунун шаркыраганы, токойчонун шуулдаганы гана угулуп турду...
* * *
...Арадан канча убакыт өткөнү белгисиз. Дагы биринчи болуп Шайыр сөз баштады:
- Талант, райондун борборунда сойку кыз-келиндер барбы? - деди үзүлө түшүп.
- Эмне үчүн болбосун? Толтура десем жаңылбаймын. Неге сурап жатасыз?
- Апей десе, аз эле мезгил ичинде ушул деңгээлге жетип калдыкпы, ыя?
- Ээ, жеңе, дагы эле эски көз караш менен жүргөн турбайсызбы! Капитализм доорунда жашай баштаганыбызга он төрт жыл болбодубу. Сойкулук - кирешелүү булак. Аз чыгым жумшалып, арбын байлык топтоонун башаты эмеспи...
кыргыз тилиндеги гезит "Айгай"

??.??