Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї
Кайдасыңар, мыктылар?!
Курманжан Датка:
Бир иштин түбүн түшүнүп, аягына чейин көзүңөр жетмейинче чечим кабыл алууга ашыкпагыла. Арстан менен жолборстун күчү, демин ичине катып, учурун күтө билгенинде.


Арстанбек:
Кайратың тоону бузса да,
Кашыгың көлдү сузса да,
Эл менен сен - адамсың,
Элден чыксаң - жамансың.


Болот уулу Эсенгул бий:
"Кыргыз жерин душмандардан калкалайм деп бүт өмүрүм ат жалында, кылыч мизинде өттү. Арманым, беттешем деп жекеге чыккан душманды экиге бөлө чапкан кылычымдын күчү кыргыз ичиндеги элимди уруу-урууга, кокту-коктуга бөлүп, күнүмдүк өмүрүнүн көмөчүнө чок тарткан адамдардан тазартууга жетпеди, ов!
Урпактарым ушундай арам тамактардын азабын дагы далай тартышаар..."


Байдылда Сарногоев
Кыргыз элин өз элим деп айтчулар,
Кыргыз жерин өз жерим деп басчулар.
Бытыранды урууларга бөлүнбөй,
Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгар!


Жайсаң:
Өткөндөрдүн салты болбой,
Өсөөр кыргыз калкы болбойт.
Өлгөндөрдүн даңкы болбой,
Тирүүлөрдүн баркы болбойт.


Касым Тыныстанов
Өз элиңди, өз тилиңди, өз жериңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил жана аны көздүн карегиндей сакта!
Ал сенин көрөр күнүң, ичер сууң!


Нур Молдо:
Заманыңды бил, анте албасаң ал сенин жүрөгүңө кадалган казык болоор.


Барсбек:
Аттан аттын неси артык, ашыра баскан изи артык, эрдин эрден неси артык, эр сайышта күчү артык, хандан хандын неси артык, калкым деп күйгөн иши артык.


Кет Бука:
Салкын тоону кыян жууп,
Салт бузулат сак болгун.
Намыс түтөп, ар түтөп,
Нарк бузулат сак болгун.
Кара тилди калп минип,
Карт бузулат сак болгун.
Калыс сөзүн айта албай,
Калк бузулат сак болгун.


Калыгул:
Беш башка булак сай болбойт,
Пейли тар киши бай болбойт.
Көп жылдыз жалгыз ай болбойт,
Көөнү тар адам бай болбойт.
Этекти кезсең жең болбойт,
Эзели душман эл болбойт...


Түгөлбай Сыдыкбеков
"Бабалар өтөгөн бардык жакшы иштер аталарга, аталардын өтөгөн жакшы иштери балдарга сабак...
Ошол жакшы иштерди тану-колдогу шам чыракты өчүрүп, алга карай басуу менен барабар."


Исхак Раззаков:
"Күчтүүдөн коркпой, өзүңдүн алсыздыгыңан корк!"
кыргыз тилиндеги гезит "Айгай"
email • архив • редакция 
29-апрель, 2009-ж.:
1-бет
Текебаев Мадлен Олбрайт менен
макулдашып алып келген
конституциясын кыянатчылык менен өткөзгөнгө аракет жасап жатабы?

2-бет
Алмаздын ачуусу
3-бет
Жаштар министрлиги түзүлөт?
4-бет
Т.Исмаилова БШК төрагалыгынан неге баш тартты?
5-бет
"Святой"
6-бет
"ЭМИ БИЗДЕ ЭЧ КИМ ПРЕЗИДЕНТ БОЛГУСУ КЕЛБЕЙТ"
7-бет
Темир Сариев, убактылуу өкмөттүн өкүлү:
"Бакиевдердин жалгыз максаты - өлкөдөгү тынчтыкты бузуу"

8-бет
Кайдасыңар, мыктылар?!
9-бет
Улуу сапар алдында
10-бет
Кечиккен чындык, же ар дайым суудан кургак чыккан Акылбек не дейт?
11-бет
Курманбек Бакиев:
"Мени өлүм гана токтотот"

12-бет
ЭРКИНДИКТЕН ЗААЛИМДИККЕ ЖАНА ИШЕНИМГЕ КЕТКЕН ЖОЛ
13-бет
Повторяющиеся революции в Кыргызстане - это, прежде всего, кризис руководства
14-бет
"Кыргыз Эл Биримдигинин" чукул чакырылган III курултайынын ЧЕЧИМИ
16-бет
Кол тобунун Королу


??.??