Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери

КИТЕПКАНАп»ї

Л€У…Р’Жђ

  Добулбас ичиндеги добулбас

"Кыргыз Эл Биримдигинин" чукул чакырылган III курултайынын ЧЕЧИМИ
Кыргызстанды сактоо -
баарыбыздын ыйык озуйпабыз!
2010 жылдын 7 - апрелинде болгон Элдик көтөрүлүш Мамлекеттик бийликти толугу менен алмаштырып, Президент К. Бакиевди отставкага кетүүгө аргасыз кылды.
Эл кысымына чыдабай Мамлекеттик бийликти таштай качкандардын ордун ээлеп, өлкөдөгү бийликти колуна убактылуу алган өкмөт бүгүнкү күнгө чейин укук таласына түшпөй иш жүргүзүүдө.
Кыргыз Республикасынын Баш Мыйзамы (Конституция) иштебей, өлкөдө туташ мыйзамсыздык өкүм сүрүүдө. Улуттар арасындагы жана диний нааразылыктар, жер басып алуу синдрому улантылып, адам өлүмүнө алып келүүдө. Революциянын жүрөгү, колу-буту болуп келген жаштар, коомдук уюмдар убактылуу бийликтен да четтетилип калды
Убактылуу өкмөт өзү күчүндө калтырган Конституциянын 1-чи, 2-чи, 8-чи, 12-чи, 52-чи беренелери одоно бузулуп, өз декреттери менен Жогорку Кеңешти таратып, Конституциялык Сотту жоюп, аны менен бирге, мамлекеттик кызматчыларды кетирип, алардын ордуна өз партиялаштарын, урук туугандарын коюшу элдин нааразычылыгын көбөйтүп, салкын пикирлерди күчөтүүгө алып келүүдө.
Саясий жактан сынга алып, шайлоо туура эмес өткөн деген күндө да, Жогорку Кеңеш Эл тарабынан шайланды деп расмий укук алган жана таанылган бирден бир бийлик бутагы болгондуктан, Жогорку Кеңешти таратууга өздөрүн "убактылуу өкмөтбүз" деген топтун мыйзамдуу укугу жок болчу. Тилекке каршы ушундай иш болду. Мындай башаламандыктар өлкөбүздө мыйзамдуулук жоктугунан, Конституциянын иштебей жаткандыгынан болууда. Бирок, бизде мыйзам деген небак эле иштебей калганы качан.
Кырдаал улам оордоп, өлкөдө мыйзамсыздык, өзүм билемдик күчөп бараткандыктан, Конституциянын талабына ылайык "Кыргызстандын Элинин Биримдиги" жалпы кыргыз элинин катмарынан турган кезексиз Курултайды шашылыш чакырууга аргасыз болду.
Жалпы элдик кезексиз курултайга расмий каттоодон өтүп, укугун алган "Кыргыз Эл Биримдигинин" 600 өкүлү, расмий каттоодон өткөн 102 коомдук уюм, 18 республикалык партиялардын өкүлдөрү, Кыргыз Улуттар Ассамблеясынын 16 өкүлү, жаштар уюмдарынан 100 өкүл, жалпысынан 1080 делегат катышты.
Кыргыз Республикасынын жалпы элинин катмарынан өкүлчүлүк катышкан курултай Конституциянын 23 статьясынын талаптарына ылайык, төмөнкү чечимдерди кабыл алды:
1. 2005 - жылы башталган Элдик Революция уланып, жеңишке жетишип, Акаевдин - Бакиевдин үй-бүлөөлүк, командалык бийлиги кулатылды деп табылсын.
2. "Кыргызстанды Сактоо Элдик Комитетинин" Жобосун кайрадан иштеп чыгуу жана тизмесин тактоо Кыргыз Эл Биримдигинин III Курултайын өткөрүү боюнча Уюштуруу тобуна тапшырылсын.
3. "Кыргызстанды Сактоо Элдик комитети" аткаруу бийлигин жүргүзө турган убактылуу Өкмөттүн ишинин мыйзамдуулугуна көзөмөлдүк жүргүзсүн.
4. Убактылуу өкмот бүткүл ишмердүүлүгүн күчүндө калтырылган Конституциянын негизинде жүргүзүп, кыска мөөнөттө мыйзам талаасына чыгышы талап кылынсын
5. Улуттар аралык жана диний ынтымак биримдикти бекемдөө, өлкөнү башкарууга жаштарды кеңири тартуу, аларды үйрөтүү, тарбиялоо жана башка улуттардын өкүлдөрүн бийликке катыштуруу аткаруу бийлигинин негизги милдеттеринен деп табылсын.
6. Мамлекеттик кызматчыларды негизсиз иштен бошотуп, алардын ордуна партиялаштарды, санаалаштарды жана тааныштарды орноштурууну токтотуу Убактылуу өкмөттөн талап кылынсын.
7. Кыргыз Элдик курултайынын чечимдери жалпы Кыргызстандын Элине, коомчулукка массалык маалымат каражаттары аркылуу толук жеткирилсин.
Кыргыз Эл Биримдигинин III - курултайы
Эскертүү: Жыйында айтылган элдин ой пикирлерин, сунуштарын эске алуу менен жалпылап иштеп чыгылды

Бишкек ш. 23.04.2010 ж.
  Элеттик акындын саптарында

Бакиевдин ушул болчубуйругу
(Кандуу 7-апрелге чейинки )
Тың чыкканын камагыла кыргыздын,
Тилин катып дудук болуп турушсун.
Өмүрү өйдө баш көтөргүс кылыгла,
Бул бийликтин ким эенин билишсин.
Кыргыз элин кас кылгыла,бөлгүлө,
Жалгыз гана бийлик жаатын сүйлөшсүн.

Элге иш бербей, ачпагыла ишкана,
Калкы кыргыз жер кыдырып кетишсин.
Кенин, жерин башка калкка саткыла,
Бакиевдер ким экенин сезишсин.
"Эл билет", сүйлөгүлө калп күлүп,
Эл байлыгын ээрдегилер жеп-ичсин.

Көтөргүлө свет баасын жыл санап,
Керек болсо көздөгөнүн сатып ий.
Эгер кыргыз баш көтөрсө "Бул не?" деп,
Курал бизде, коркпо мен бар атып ий.
Чырга айланса, көтөрүлсө көпчүлүк,
Анча-мынча долларыңды чачып ий.

Бербегиле элге эркиндик, баскыла,
Курал колдо, коркпогонун аткыла.
Үсөнгү -Кууш таштак тоодон пайда жок,
Ыгы келсе Ыссык-Көлдү саткыла.
Коен кылып, үшүн алып кыргыздын,
Кенен ичип, коркпой-үркпөй баскыла.

Эл дегендин тааныткыла энесин,
Бул элге эмес, өз жаныңа керексиң.
Тартып алгын, талагыла эл мүлкүн,
Жообун кийин тигил жайдан бересиң.
Жыйнагыла, көөмп койгула артканын,
Кокус качсаң, кайтып бир күн келээрсиң.

Жакшылыкты өмүрү алба оюңа,
Автомат ал, гранат кат койнуңа.
Эл дем алган абасына төлөшсүн,
Учетчик кой, ар бир жандын жонуна.
Туура чечим жатасыңар чыгарып,
Ар бир жаран алсын паспорт коюна.

Уйга, тоокко кошо паспорт бергиле,
Текшергиле, коркуткула келгиле.
"Баланча тоок туумак мынча тукум"деп,
Кабак түйүп, санап кууртуп жегиле.
Сөз кыскасы норма болсун бүт журтка,
Өп-чап гана нан-чай тапсын жээрине.


Күн көрсөтпө такыр кыргыз уулуна,
"Жору-кузгун"тегеректет тууруна.
Төлөт элге, бекер оокат бар бекен,
Керек болсо тийген күндүн нуруна.
Бер кызматты, жүрсө болсо карааны,
Баала, чыккан соодалашып пулуна.

Бийлик улам келе бербейт кайталап,
Бул жашоодо бир кумардан каналы.
Өзүңөргө өлчөп тешик калтырып,
Тийген күнгө парда тартып алгыла.
Жөө каптаган кытайга эми жол салып,
Поезд менен ташып кийрип салгыла.

Кыргызга иш, бербегиле жеринен,
Кыйналышсын, кетсин четтеп элинен.
Аялдар акча табам деп тентип,
Айрылышсын сүйүп тийген эринен.
Биз жакпасак кетсин тентип чачырап,
Ал анткени кыргыз эли "эгемен".

Эркиндик деп, чалмакейди чалгыла,
Кошоматчы, коркокту ишке алгыла.
Ооз эмине, сүйлөй берет ар түркүн,
Берген элге убададан тангыла.
Чет элдерди мисал кылып, ийитип,
Кезектешип саякатка баргыла.

Таптак сүйлөп, тилиңерденбал тамсын,
Теле жана радио берүүдө.
Ылайыктап, акырындап билгизбей,
Долларды көтөргүлө элүүгө.
Мезгилинде көтөргүлө май баасын,
Шарты келбей калсын айдап-себүүгө.

Байышпасын элди өп-чөп баккыла,
Жүз сом кошуп, жыргаттык деп айткыла.
Жаккан свет, газыңардын акчасын,
Жалпы журтка, төлөй, коркпой чачкыла.
Дагы капчык толбой жатса уялбай,
Сатчу жерлер болсо коркпой саткыла.

Кур кыялга балкыткыла кыргызды,
Алабыз деп көктө айды, жылдызды.
Көрсөткүлө, кур сөз менен буймалап,
Кайдагы бир болбой турган чындыкты.
Майлаганга, жек- жааттарга бергиле,
"Манас"орден жана мактоо сыйлыкты.

Ээлегиле, эл байлыгын баскыла,
Эл билбесин бөлөк жакка каткыла.
Эл нааразы,болуп чыкса пикетке,
Снайпер, автоматтан аткыла.
Журт бириксе, аткан окко карабас,
Эптеп элден бөлүнгүлө, качкыла!

Буйруктун
жыйынтыгы
(Кандуу 7-апрелден кийин)
Бакиевдин ушул болчу урааны,
Эл толкуду ал бийликтен кулады.
Эл коргобой, байлык коргоо огунан,
Далай элдин ыйга толду турагы.
Окко айланып, бүт денеңе сайылсын.
Жараткандын сага кылган сурагы.

Элден бир жыл, мейли он
жыл качаарсың,
Же келбессиң, токсон
жашты жашаарсың.
Жаратканда эгер болсо калыстык,
Шыпты тиктеп, терезеден күн көрүп.
Шал оорулуу болуп онтоп жатарсың.

Элден жыйырма, отуз
жылы качаарсың,
Бөтөн элге бөйпөлөңдөп батаарсың.
Миллиондоп эл байлыгын жеген сен,
Жарты нанды жана акыркы он сомду,
Жаздыгыңа ороп-кымтып катаарсың.

Качтың элден, эми кайда барасың,
Кыргызга окшош элди кайдан табасың.
Жердин жети катмарына кирсең да,
Жаш балдардын тамган каны үчүн сен,
Жараткандын жазасын сен аласың.

Жашоого, элге сага окшоштор
келбесин,
Жана энелер сендей уулду бербесин.
Элден артык көргөн байлык-бийликти,
Эл башчысы кылбаса экен, деп тилейм,
Канкор -жексур Курманбектей
пендесин!.

Өзүбек Адыкалыков,
Кочкор району
кыргыз тилиндеги гезит "Айгай"
email • архив • редакция 
29-апрель, 2009-ж.:
1-бет
Текебаев Мадлен Олбрайт менен
макулдашып алып келген
конституциясын кыянатчылык менен өткөзгөнгө аракет жасап жатабы?

2-бет
Алмаздын ачуусу
3-бет
Жаштар министрлиги түзүлөт?
4-бет
Т.Исмаилова БШК төрагалыгынан неге баш тартты?
5-бет
"Святой"
6-бет
"ЭМИ БИЗДЕ ЭЧ КИМ ПРЕЗИДЕНТ БОЛГУСУ КЕЛБЕЙТ"
7-бет
Темир Сариев, убактылуу өкмөттүн өкүлү:
"Бакиевдердин жалгыз максаты - өлкөдөгү тынчтыкты бузуу"

8-бет
Кайдасыңар, мыктылар?!
9-бет
Улуу сапар алдында
10-бет
Кечиккен чындык, же ар дайым суудан кургак чыккан Акылбек не дейт?
11-бет
Курманбек Бакиев:
"Мени өлүм гана токтотот"

12-бет
ЭРКИНДИКТЕН ЗААЛИМДИККЕ ЖАНА ИШЕНИМГЕ КЕТКЕН ЖОЛ
13-бет
Повторяющиеся революции в Кыргызстане - это, прежде всего, кризис руководства
14-бет
"Кыргыз Эл Биримдигинин" чукул чакырылган III курултайынын ЧЕЧИМИ
16-бет
Кол тобунун Королу

а ­е¦Є.НҐй«