email • архив • редакция  Башбарак   


  Бабалар сөзүнөн

Кет Бука (X-XIII кылым)
Сак болгун!
Салкын тоону кыян жууп,
Салт бузулат сак болгун.
Намыс түтөп, ар түтөп,
Нарк бузулат сак болгун.
Кара тилин калп минип,
Карт бузулат сак болгун.
Калыс сөзүн айта албай,
Калк бузулат сак болгун.

Тулпар тоону кыян жууп,
Тул болосуң, сак болгун.
Кудагыйсыз, кудасыз,
Кун болосуң, сак болгун.
Кубат-күчүң соодалап,
Пул болосуң, сак болгун,
Кудуреттүү элдерге,
Кул болосуң, сак болгун!

Мындан болжол менен тогуз кылым мурда жашап өткөн Кет Бука бабабыз калкына ушинтип коңгуроо каккан экен.
Почта:janyzak@mail.ru
Тел.: +996777329784
© J.Janyzak, Kyrgyzstan