Уккан кулакта
жазык жок

ЧЫГЫШ ЭЛДЕРИНИН ПРИТЧАЛАРЫНАН
Бир дыйкан каза болот. Маркумду мүрзөгө алып жөнөөр мезгил келип, табыт көтөрүүгө киши издей башташканда, соопчулукка ыктыярдуу үч адам чыгыптыр. Мүрзөгө бараткан жолдо алар жакын аралыктагы бактын кароолчусун көрүшүп, ага мындай деп кайрылышат:
- Тууган, сөөктү мүрзөгө чейин көтөрүшкөнгө жардам бер.
- Анте албайм, - дептир кароолчу, - колум бош эмес, менин ишим көп.
Табытта жаткан киши башын көтөрө коюп, мындай деген экен:
- Менин да бүтпөгөн көп иштерим бар болчу, бирок ага карабай өлүм келди. Мен иштеримди токтотуп коюп, бул дүйнөдөн кетип баратам. Сен өлгөндө сени көмүүгө жардамдашсын десең, мени мүрзөгө жеткиргенге жардамдаш.

***
Бир жолу устат өз шакирттерине мындай дептир:
- Дүйнөдө абсолюттуу акыйкат жок.
Шакирттеринин бири сураптыр:
- А бул акыйкат абсолюттуубу?
- Жок, албетте, - деп жылмайган экен устат.

***
Кудай адамды жаратканда, ал андан: "- Сага канча жаш берейин?" - деп сураган экен. Адам келишүүчүлүк менен айтыптыр:
- Эркиңе канча туура келсе, ошончо.
Жакшы - дейт Кудай, - жыйырма жыл жашайсың.
Адам ыйлаптыр:
- Эмне үчүн мага мындай жашоону аз берип койдуң?
Эшек Кудайга келиптир. Кудай ага:
- Сага мен кырк жаш берем. Жыйырма жашын адамга иштеп, жардам бересиң, жыйырмасында эс аласың.
Эшек жалыныптыр:
- Мага оор болот. Менин жашымды кыскарта көр.
- Ал жаштарды мага бер, - деп адам сураныптыр.
Кудай эшек жылдарды адамга бериптир.
Кудайга ит келиптир.
-Кырк жыл жаша. Жыйырмасын адамга кызмат кыласың, жыйырмасын эс алуу менен өткөрөсүң.
Ит жалыныптыр:
- Кудай, кыскарта көр.
Адам бул жылдарды да өзүнө беришин сураптыр.
Маймыл жетип келген экен.
- Кырк жыл жаша - дейт Кудай.
Маймыл ыйлаптыр:
- Сен менин жашымды кыскарта көр.
Кудай анын ашык жылдарын да адамга карматыптыр.
Ошентип адам өзүнүн жылдарын ачык, көңүлдүү, курсант жашап өтүптүр. Баарына кубаныптыр. Ал үйлөнүптүр. Андан кийин эшек жылдары келиптир. Оор, түйшүктүү жашоо чылбырын тартып өткөрүптүр. Эшек жылдарынан кийин ит жылдары жаңырыптыр. Адамдын балдары бойго жетиптир. Көп жылдап чогулткан оокатын алар эми сыртка ташып, чачып, ысырап кылышыптыр. Адам болсо аларга эч нерсе карматпай күңкүлдөп, урушчаак боло баштаптыр. Баарына нааразыланчу болуптур. Маймыл жылдары да келиптир. Ал мезгилде адам картайып, жүзүн бырыш басыптыр. Үй-жайына ээ боло албай, балдарына каттап, неберелерин багып, алар ыйлабасын деп ыкшың-укшуң этип, маймылчалыштана эркелеткенди, алаксытканды үйрөнүптүр. Ошондон бери адамдын жашоо айлампасы ушундай өтүп калыптыр.

Даярдаган,
Рысбек Эшматов
  Спорт

Роман Абрамовичтин жаңы "романы"
Орус олигархы, Англиянын "Челси" командасынын ээси Роман Абрамович бразилиялык машыктыруучу Луис Сколарини иштен бошотту. Романдын эки күн өтпөй жарыялаган жаңы "романы" футболдук дүйнөгө мурдагыдан катуу "дүң" болду. Анткени "Челсиге" Россия курама командасынын башкы машыктыруучусу голландиялык Гуус Хиддинкти алып келди.
Убагында Абрамович ошол Лондондо туруп эле Россиянын губернатору болуп иштеп, якуттардын ат башындай алмазы менен англисттердин тоголок тобун эки колуна бирдей кармап келген.
Р. Абрамович чакырган Г. Хиддинк эми "Челси" менен Россиянын курама командасын бирдей машыктырмак болду. Айлыгы 2,5 миллион фунт стерлингке жетет имиш.
Айла жок экен да, айтору! Ал эми күйөрмандардын кызыкчылыгы менен ким эсептешет?

Почта:janyzak@mail.ru
Тел.: +996777329784
© J.Janyzak, Kyrgyzstan