Коом Турмуш Маданият◄◄◄

Редакция:
"Айат" апталык гезит КРнын Адилет министирлигинде катталган №1643 Гезит ээси "Айат-Асман" ЖЧК

Башкы редактор:
Төлөгөн СУЛАЙМАНОВ
E-mail: tologon_80@mail.ru

редколлегия: Бурул МУСАБЕКОВА
Жыргалбек Касаболотов, Үсөнбек Бейшембиев, Жазгүл КАРБОСОВА, Перизат КАДЕНОВА


МАРКЕТИНГ жана
РЕКЛАМА бөлүмү:
Бермет АЛИЕВА


СҮРӨТЧҮ:
Ренато МАМЫТБЕКОВ


Design:
Эрнис
Жээнтаев

Редакциянын дареги: Манас көч. 64 Тел.: 32-38-38 E-mail: Aiatpress.kg@gmail.com
Интернеттеги дареги: www.presskg.com. Кол жазмалар кайтарылбайт жана рецензияланбайт. Окурмандардын жарыяланган материалдары редакциянын көз карашын билдирбейт. Жарнамалардын мазмунуна жарнама берүүчүлөр жооптуу.
Гезит редакциянын компьютердик комплексинде даярдалды жана "ММКны колдоо борборунун" басмаканасынан чыкты.Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!