mainkaptal

Гезит, макала, архив, 2007,2018

Дүйшөк Мамбетөмүров, журналист:
"Айылдын ак таңдары
эске түшүп…"
Ушундай аталыштагы рубрика астында бир кесиптешибизди мейманчылатып келатабыз. Журналисттик тилектештик үчүн. Бүгүнкү мейман-Дүйшөк Мамбетөмүров. Дүйшөк мырза журналисттик өнөр менен акындыкты тең алып келаткан калемгерлерибиздин бири. Ал акын катары да, журналист катары да чындыкты, адилдикти туу тутат. Биз төмөндө акындын өз айлындагы көңүлүнө жакын адамдары жөнүндөгү ырларын тартуу кылдык.


Жакшынын аты угулат
дайым сүйкүм.
Эжем Турганбүбүгө.
Таянуучу тагдырыма айланып,
Барды-жокту байкап аста жайгарып
Бар тирегим, ат байлоочу мамычам,
Бараар жерим, көнөөр
үйүм жайланып.
Мээнет кылып он баланы жетелеп,
Мен билбеген түйшүктөрүң өтө көп.
Сенин колуң жетет ар бир балаңа,
Балдарыңдын колу сага жете элек.
Сен келгенде жан киргенсип үйүмө,
Бир башкача түргө келет дүнүйө.
Жашоо ушул дайым бирге болмой жок,
Ал-абалың сурай албайм күнүгө…
Энемсиң да, бир тууганым, эжемсиң,
Эч кимдерге мен алмашкыс кеңешчим.
Мен кыйналсам сени
издээрмин чыдабай,
Сен кыйналсаң мен
кыйналдым дебессиң…
Күн өтөөр бул жашоодо
түркүн-түркүн,
Бары өтөөр бул
жашоодо болбой бүркүм.
Баалап биз азыр канча сыйласак да,
Баркыңды кеч билээрбиз
кийин күн-түн.
Жашоонун алды кубаныч,
арты өкүнүч,
Жакшынын аты угулат дайым сүйкүм.

Талды-Суу сенден көчкөндө…
Мен ак карлуу бийик төрдө өстүм,
Абасы таза жерде өстүм.
Азамат жетээр максатка
Болбосо кырсык кербездик.
Алты кат жердин астынан
Акыры чыккан эр Төштүк.
Аз жүрдүк, балким, көп жүрдүк,
Азыраак окуп, көп билдик.
Ак кагаз алсам жаза албайм,
Албан сыр жашоо көп күндүк.
Ак кагаз жазсаң алчу ким-?
Сенин артыңдан издеп барчу ким-?
Жашоодо түркүн иш болот,
Жанардай кошо жанчу ким-?
Кайгырсаң кошо кайгырып,
Кубансаң тосуп алчу Ким-?
Марадан кимдер өтпөгөн,
Максатка кимдер жетпеген.
Баары бир турмуш жап-жайдак,
Баары бир аалам кеп-кенен.

Такен акеме.
Жазмышта тагдырыбыз
окшош келип,
Жан тартып ага болдуң
жардам берип.
Жадымдан такыр кетпейт
ошол күндөр,
Жалгыздык башка түшкөн,
баарын көрүп.
Башталып эмгек жолум курулуштан,
Андан соң сакмал болуп куюгушкан.
Канча жол акыл айтып Такен акем
Сактадың терс бурулчу бурулуштан.
Үйрөнүп чарбакерлик мүнөзүңдү,
Пир тутам азыр деле бир өзүңдү.
Аралык тагдыр буйруп алыстадык
Акебай аман-эсен жүрөсүңбү,

Темиржан акеме
Балдарыңа караан тоодой атасың,
Бар-жок дебей пейилиңди чачасың
Кудай берген ниетиңден өзгөрбөй,
Кудай берип жашап келе жатасың.
Бүт турпаты тажрыйбалуу
чекисттей,
Айтканга бек, айтса келет кечикпей.
Карагайдан түшкөн бойдон жоголду
Кабары жок, дайнын калдык
эшитпей.
Табиятты такай жакшы көрөсүң,
Жеңем айкөл, такаат кылчу белесиң.
Түкшүмөлдөйм, түн-күн
дебей кээ бирде
Түйшүк тартып, оокат
кылып келесиң…
Бар бол, байке, болуп дайым таяныч,
Жаман курсун, жакшыдан
жок аяныш…
Бул жашоодо кадырлашып жүрбөсөк
Тигил дүйнөң кылбайт
окшойт аяныч…

Бакты акеме…
(тамаша)
Бадаңкөштөй бар дагы бир агам бу,
Баарын айтып, айтпай койсом
анан бу:
Басса-турса мени тилдээр, сөгүнүп,
Күтпөй менден жарытылуу саламды.
Жакшы жагың-тандабайсың
тамакты,
Жаман жагың кол күрөшчүл
адаттуу.
Бакты десе бакты ойлойсуң
жолдо өскөн
Киши эмессиң адам өтөөр карап бу…
Кышта-жайда бир карасаң кишидей,
Чыдамдуусуң, борколдоюм, үшүбөй.
Маймылым деп сыймыктанам
дайыма,
"Маке" деймин, сүйлөшө
албайм кичүүдөй.
Тилдешпесек тилде калып бир арман,
Бар кадырын жокто гана биле алган.
Жан жолдоштой жаман агам
аманбол
Эжем барда коркконунан тил алган.

Асек менен Султангазы акелериме
Ар жердин өз-өзүнчө шайыры бар,
Айтылчу сөздүн мындай дайыны бар.
Асек аке, Султек байке экөөңөрдүн
Айтышта катуу эле дайыныңар.
Сөз баркын билген билип таразалаар,
Сөз билбес сөзүн танып, аласалаар…
Билгенге бир топ күндүк күлкү эле
Бир жолку чымчылашкан
тамашаңар.
Кадыры кайра келбес кайран жорук,
Каткырып, бет келишсең
майрам болуп.
Каадасы теңтуштуктун ошол тура
Кары-жаш жылмайчу эле
айран болуп…

Cилердей эми болбойт,
эч ким, эч ким…
(Бул дүйнөдөн эрте кеткен классташтарыма).
Андан бери канча дандар үрөн алды,
Канча ойлор сезимдерден
түнөк алды.
Кабылып капыс жерден кырсыкка сен
Капилет кетип калдың Тилебалды.
Кудурет бирөөн тоодон, бирөөн суудан,
Күн бүтсө эч токтотпой
кылдың курман…
Токтолуп сый көрөөрдө
бул турмуштан
Токтобек, сен да кеттиң ашып кырдан.
Өзүнчө бир кыл мүнөз сүрүп өмүр,
Өктө айтпай, өкүм болбой
кээде же бир.
Өрүшүн бул өмүрдүн бүт бастырбай
Өксүтүп Таштанбекти алдың Теңир…
Окуйм деп онду бүтүп, Өзгөрүштөн,
Көп кечтиң Ийри-Сууну
кечмеликтен.
Ооруган үч тишиңди бир жулдуруп,
Токтор да ажал менен кез келишкен.
Томо сен, азандагы атың Назар,
Жан-дүйнөң алтын эле -эстээр,
жазаар.
Жароокер, ак көңүл бир жигит элең
Сендейди таппайм го эми
ордуң басаар…
Аттанып чоң турмушка чогуу чыгып,
Ар кандай жашоо күттүк,
тагдыр буйруп…
Арабыз билинбестен суюлууда
Айла жок баш ийдирип
жазмыш буйрук.
Атыңар өчпөй жүрсүн аркаңарда
Арнадым шул саптарды
таазим кылып.кыргыз тилиндеги гезит "Айат пресс"
email • архив • редакция 
15-июль, 2010-ж.:
1-бет
Тааныш бекен ыя, эштекбайлар
2-бет
"Ата-Журт" атасыз калды
3-бет
Эки төшөк эки жаздык
4-бет
Кэмерондун керемети
5-бет
"Өлкөнү өнүктүрүү бул адамды өнүктүрүү"
6-бет
Чолпон СУЛТАНБЕКОВА, бизнес леди:
"Эркектердин энергиясы бизге өттү"

7-бет
Артур МЕДЕТБЕКОВ, УККнын генералы:
"Жаныш абдан ыплас, акмак киши..."

8-бет
Сорттолгон менен соттолбойт
9-бет
Сейрек кадр
10-бет
Жоомарт КАДЫРАЛИЕВ, Кыргыз Эл сүрөтчүсү:
"Жети облустун борборун
"Манас" деп атабасак оңолбойбуз"

11-бет
Дүйшөк Мамбетөмүров, журналист:
"Айылдын ак таңдары
эске түшүп…"

12-бет
Кыргыздын касиети канында
13-бет
Бакыт акматов Ормон опузалоого өттү
14-бет
КАНДУУ ЖОЛ
15-бет
Ак кептер
16-бет
Айбек КАРЫМОВ, ырчы:
"Өкүнгүдөй жаңылыштык кетирбедим"


??.??