email • архив • редакция Аяздардан алым сабак
Аязаталар:
Бурадарлар, энди,
Бука жылы келди!
Аязкыздар:
Момурабай анда
Мол камдайлы жемди.
Аязаталар:
Аткаминер эрлер
Ач калтырбай элди.
Аязкыздар:
Тыштан жардам күтпөй
Тырмалайлы жерди.
Аязаталар:
Бука жылы келип,
Чычкан жылы кетти.
Аязкыздар:
Бука эмес, уй го…
Бузбагыла кепти.
Аязаталар:
Сүзгүлөбөй кыздар,
Сүйлөсөңөр эптүү.
Аязкыздар:
Бука жылбы, Уйбу
Берсин сүттү, этти.
Аязаталар:
Митинг, пикет токтоп
Унуталы "Кетти".
Аязкыздар:
Андан көрө коргоп,
Мекен деген чепти.
Аязаталар:
Ынтымакка келип,
Билсек экен чекти.
Аязкыздар:
Четтен күтпөй жардам,
Күчтү жумшап албан.
Аязаталар:
Уктай бербей, кыргыз,
Ун, чайыңды камдан.
Аязкыздар:
Эрингенди коюп,
Эмгекчил бол абдан.
Аязаталар:
Мол болсун деп тилеп
Түшүмүбүз алган.
Аязаталар:
Кечиришсин эрлер
Эски кекти калган.
Аязкыздар:
Эл багарлар эле
Элге айтпасын жалган!

Олжобай ШАКИР
P.S. Урматтуу окурман! Кимде ким ар бир Аязата, Аязкыз ким экенин айтып келсе, Жаңы жылдык олчойгон белегибиз бар. Тапкыла!


??.??