Элет өнүкмөйүн, өлкө өнүкпөйт!◄◄◄
Башкы редактор
Кундуз Исмаилова
kunduz-@mail.ru

Гезиттин демөөрчүсү

(Mountain Partnership)
Тоолуу өлкөлөр шериктештиги

Гезиттин уюштуруучусу АГОЦА (Борбордук Азиядагы Тоолуу
Коомчулуктар Альянсы)

Редакциялык кеңеши:
Элмира Көчүмкулова
Алма Карсымбек
Бахтияржан Фаттахов
Жоомарт Жумабеков
Шаршеке Кайназаров
Мира Арынова
Азамат Исаков
Элбэгзаяа Батжаргал

Администратор:
Жылдыз Мухаметсалиева
Журналист:
Нуржамал Курманкулова
Дизайнер:
Бакыт Турусбеков
Корректор:
Айсулуу Көкөева

Гезит Юстиция министрлигинде катталган №1754

Гезит редакциянын басма компьютердик борборунда даярдалып. ММКны колдоо фондунун басмаканасында басылды.
Окурмандардан жарыяланган макалалар, каттар гезиттин көз карашын билдирбейт. Жарнама материалдардын мазмуну үчүн редакция жооп бербейт.

Редакциянын дареги: Бишкек шаары 720035, Ош көчөсү, 36
Байланыш телефондор: (0312) 54 23 46 (кошумча номер112)
Түз байланыш: 0555 50 06 09; Каттар үчүн: 720000, Бишкек шаары а/я 2011
Буйрутма 2031. Нускасы 5000.
Биринчи беттеги сүрөт Алма Карсымбектики


Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!