Архив

Редакция

Редакция

Башкы редактор - Курманкулова Нуржамал Абдыкуловна, телефон 557 23 23 71 e.mail: kurrmankulovan@mail.ru

Редакциялык кеңеш:
Алма Карсымбек
Алымкул Карбозов
Билимбек Ажибеков
Гульназ Касеева
Камбарбек Тенизбаев
Мира Арынова
Элмира Көчүмкулова
Элбэгзаяа Батжаргал


Журналист - Фарида Кыязова

Корректор - Назгул Кенжебаева

Биздин дарек : Бишкек шаары, Тимирязев коч.80 - 10
E-mail:a.demi.news@mail.ru

Байланыш телефондор: (0312) 88 13 04
Түз байланыш: 0555 500 340, 555 500 609

 

Жарнама