Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттерип»ї

Профессионалдык жана үзгүлтүксүз билим берүү мектеби
Профессионалдык жана үзгүлтүксүз билим берүү мектеби (ПҮБМ) 2006-жылдын октябрь айында ишке киргизилген жана БАУнун Борбордук Азиядагы иш алып барган биринчи бөлүмү болуп саналат. ПҮБМ жаштарга жана чоң курактагыларга ар түрдүү багыттагы ыңгайлуу жана тездетилген негизде профессионалдык жана үзгүлтүксүз кесиптик-техникалык билим берүүнү сунуштоо менен бирге окуучуларынын санын көбөйтүүдө. Бүгүнкү күндө ПҮБМ Орто Азиянын алты аймагында өз программаларын сунуштайт, мектептин окуучуларынын саны 30 миңге жакын, анын ичинен 9 миңден ашыгы Нарында билим алышат.
ПҮБМ ар түрдүү багытта программаларын сунуштайт: алар профессионалдык кесиптик - техникалык билим берүү, мугалимдердин профессионалдык квалификациясын жогорулатуу, мамлекеттик жана жарандык кызматкерлер жана башка адистиктер, жаштар үчүн академикалык даярдоо курстары жана ишкерлер үчүн курстар. Программалар эл аралык негизде, уникалдуу билим берүү окуу жабдуулары менен жана академиялык бүтүмдүүлүктү сактоо эрежелеринин негизинде тажрыйбалуу окутуучулар аркылуу жүргүзүлөт.
Профессионалдык жана үзгүлтүксүз билим берүү мектебинин программалары:
Сертификатты сунуштоочу программалар
o Бухгалтердик эсептин технологиялары;
o Ишкердүү англис тили;
o Академиялык максаттар үчүн англис тили;
o Жергиликтүү экономикалык өнүктүрүү жана жамааттарды өнүктүрүү;
o Мини-технологияны колдонуу менен кичи жана орто бизнести башкаруу.
Кыска мөөнөттүү
программалар
o Сертификатка ээ тажрыйбалуу бухгалтер;
o Эсеп бухгалтер / Кассир;
o Ишкердүүлүк;
o Европалык компьютердик күбөлүк;
o Microsoft Office Specialist;
o Adobe дизайнер;
o Гиддерди окутуу;
o Ишкердүү орус тили;
o Оозеки англис тили;
o Жаштар үчүн англис тили.
Кыска мөөнөттүү курстар
o Өз бизнесибизди ачабыз;
o Мектеп окуучулары үчүн Математика;
o Мектеп окуучулары үчүн Орус тили;
o Мектеп окуучулары үчүн Кыргыз тили.
Кесиптик - техникалык билим берүү
Берилген программанын максаты эмгек рыногунда талап кылынган квалификацияланган эмгек кадрларын даярдоо болуп саналат. Учурда ПҮБМ төмөндөгү кесиптер боюнча окутууну сунуштайт:
1) Жыгаччы (курулуш);
2) Кыш кыноочу;
3) Шыбакчы - плитачы;
4) Автоэлектрик.
Кыска мөөнөтүү курстар:
1) Габиондук дубал куруучу;
2) Багбанчы;
3) Опалубка орнотуучу, бетон куюучу, арматура орнотуучу;
Кесиптик-техникалык билим берүү программалары кыска мөөнөттүн ичинде талап кылынган кесипке ээ болуу мүмкүнчүлүгүн берет жана окуп жаткан учурда эмгек акысын алууга жол берет.
Программанын өзгөчөлүктөрү
o Шакирттик методикасы боюнча жогорку деңгээлдеги натыйжалуу окутуу;
o Окуу башталгандан кийин, кыска мөөнөттүн ичинде биринчи эмгек акысын алуу мүмкүнчүлүгү;
o Окуу акысын төлөөнүн ийкемдүү жолу;
o Окуучулардын квалификациясынын үзгүлтүксүз жогорулашын жана ошону менен бирге алардын кирешесинин өсүүсү;
o Кыска мөөнөттүү курстарда кошумча чектеш адистикке ээ болуу мүмкүнчүлүгү;
o Окуу процессинин ийкемдүү графиги.
ПҮБМдин кесиптик - техникалык билим берүү программалары Кесиптик - техникалык билим берүү боюнча Агенттигинин (КТБА) кызматташтыгы менен бирдикте ишке ашат.
Microsoft ИТ Академиясы жана ICDL Тесттик Борбору
Майкрософт ИТ Академиясы
Microsoft IT Academy (Майкрософттун Информациялык Технология Академиясы) - Microsoft корпорациясынын билим берүү жагындагы студенттерди, мугалимдерди жана профессионалдык ИТ уюмдарын бириктирүүгө мүмкүнчүлүк берген ири программа.
Биздин программалар окуучулардын кеңири аудиториясына, информациялык технологияларды баштапкы деңгээлде өздөштүрүп жаткан колдонуучулардан тартып, кесиптик иш алып баруусунда өзүнүн билим деңгээлин такай жакшыртууну каалаган тажрыйбалуу колдонуучулар менен адистерге чейин сунушталат. Заманбап технологияларды окуу менен окуучулар ишинде ийгиликтүү жогорулоонун жана ишке орношуунун кеңири мүмкүнчүлүктөрүн алышат. Microsoft сертификаттары бүткүл дүйнөдө таанылат.
Microsoft Office Specialist (MOS) сертификаты - квалификацияланган сынактарды ийгиликтүү тапшырган информациялык технологиялар жагындагы адистерге ыйгарыла турган Майкрософт Корпорациясынын сертификаты менен далилденген квалификация. Нарын шаарындагы ПҮБМда тиешелүү сынак тапшыруу менен алууга болот.
ICDL Тесттик Борбору
European Computer Driving License - бул информациялык технологияларды окутуу боюнча жалпыга белгилүү окутуунун эл аралык стандарты катары сунушталат. ICDL (Эл аралык компьютердик күбөлүгү) ЮНЕСКО, Еврокомиссия, СЕПИС жана ИФИП сыяктуу эл аралык уюмдардын демилгеси менен иштелип чыккан. ECDL фонду тарабынан башкарылат жана колдонуучулардын, мекемелердин жана ошондой эле жалпы коомдун ИТ жагындагы билимин жогорку деңгээлге жеткирүүгө жардам берет. ICDL орус жана кыргыз тилдерине которулуп, баарына жеткиликтүү. Ал ондон ашык жылдар ичинде ийгиликтүү иш алып барып, 11 млн.дон ашык адамды окутту. Окутуу бүткүл дүйнө боюнча 46 тилде жүргүзүлөт.

ICDL модулдары:
o Информациялык технологиялардын негиздери
o Компьютерди колдонуу
o Тексттик редактор
o Электрондук таблицалар
o Маалымат базасын колдонуу
o Презентациялар

Station 5 Ишкердүүлүк жана бизнес
Бизнести түзүүгө жана ишке орношууга жол берген жөндөмдөр жана квалификациялар
Бизнести ачып иштетүү - бир эле учурда бир нече түзүүчү негиздерди талап кылган жоопкерчиликтүү маселе, ал эми анын ийгиликтүү өнүгүүсү, андан да татаал маселеге алып келет. Биз өзүбүздүн программаларыбызда жана курстарыбызда так ушул маселелерди чечүүгө умтулабыз. Бул программалар жана курстар өзүнүн бизнесинин ийгиликтүү жана туруктуу өнүгүүсүн каалаган ишкерлерге багытталган.
Аталган программанын негизги максаты - ишкердүүлүктү өнүктүрүү жана угуучуларды аймактагы табылган чийки затты кайра иштетүүгө негизделген "Мини - технологияларды колдонуу менен кичи жана орто бизнести башкаруу" аттуу жогорку деңгээлдеги программага даярдоо. Биз теориялык негиздерди окутуу менен гана чектелбестен, ошондой эле ийгиликтүү иш жүргүзүп жаткан кичи ишканаларда окуучулардын тажрыйба алуусуна кам көрөбүз жана кеңеш беребиз.

Сертификатты сунуштоочу программа
o Мини - технологияларды колдонуу менен кичи жана орто бизнести башкаруу

Кыска мөөнөттүү программа
o Ишкердүүлүк
Кыска мөөнөттүү курстар
o Бизнести баштайбыз
o Бизнести ачабыз
o Бизнести кеңейтебиз
o Кесиптик пикирлешүү жөндөмдөрү

Station 6
Жергиликтүү жамааттар үчүн программалар жана курстар
o Англис тили элетте
o Француз тили элетте
o Математика элетте
o ИТ курстары элетте

Англис тили элетте
2004-жылдан тартып ПҮБМнын элеттеги англис тилин өнүктүрү үпрограммасы Нарын облусундагы окуучулардын келечекте иш табуусунна жана жогорку окуу жайларына тапшыруусуна жардам берүүнү көздөйт. Бул программа мугалимдер дин квалификацияларын жогорулатат. Ал эми окуучуларды сапаттуу окуу ресурстары менен камсыздайт. Программанын окуучуларын колдоо максатында олимпиадалар өткөрүлөт.

Математика элетте
ПҮБМ окуучулардын математика боюнча билим деңгээлин жогорулатууда орто мектептердин 7-8-класстарынын окуучулары үчүн атайы программасын сунуштайт. Бул программа кошумча жаңы окуу китептерди пайдалануу менен жана жогорку деңгээлдеги даярдыгы бар мугалимдердин жардамы аркылуу ишке ашат. Аталган программа боюнча Нарын областындагы окуучулардын математика сабагына кызыгуусун арттыруу максатында олимпиадалар өткөрүлүп турат.

ИТ курстары элетте
Берилген программа мектеп окуучуларына кыргыз тилиндеги Windows XP, Word, Excel, Power Point курстарын сунуштайт. Элеттик окуучулар ICDL экзаменин тапшыруу менен эл аралык стандарттагы сертификатка ээ болуу мүмкүнчүлүгүн алышат.

Француз тили элетте
2010-жылы Кыргызстандагы Франция өкүлчүлүгүнүн демилгеси менен Профессионалдык жана үзгүлтүксүз билим берү мектеби Кочкор районунун Кызыл-Дөбө айылынын мектебинде француз тилин өнүктүрүү боюнча долбоорду ишке киргизди.
ПҮБМнын элеттеги программаларына жылына 800гө жакын окуучу жазылат.

Беттерди даярдаган К. Исмаилова
Сүрөттөр ПҮБМнын архивинен
 Курстарга шашылгыла

Асель Тургумбаева, окуу борборунун
координатору
Бишкек шаарынданы БАУнун имаратында да курстар өткөрүлүп жатканын угуп, кандай багыттарда экенине кызыктык. Ал тууралуу БАУнун окуу борборунун координатору Асел Тургумбаева менен маектештик.
-Курстар кайсы багыттарда өткөрүлүп жатат?
-Бизде азыр англис тили, академикалык максаттагы англис тили, International Computer Driving License (ICDL) программасы - Эл аралык компьютердик күбөлүгү, компьютердик сабаттулук боюнча жалпыга таанылган эл аралык стандарт, Майкрософт курстары бар. Сабактар биринчи күндөн бешинчи күнгө чейин күнүгө өтүлөт. Сабак 1 саат 40 мүнөткө созулат.
Англис тили төрт денгээлден турат:Pre-Beginner - 36 cаат, 1200 сом. Starter, Elementary, Pre-Intermediate, ар бир деңгээл 90 саат. Баасы бир деңгээлге 2950 сом.
Академиялык максаттар үчүн англис тили (Деңгээл 1) үч аспектен турат. Ар бир аспект 50 саат, баасы ар бир аспектке 2900 сом.
Эл аралык компьютердик күбөлүгү (Копьютерди колдонуу жана файлдар менен иштөө - 16 саат, 1600 сом), (Word - 24 саат, 2000 сом), (Excel - 16 саат, 1600 сом), (Power Point- 16 саат, 1600 сом), (Outlook/Internet - 16 саат, 1600 сом, ж.б.)
Англис тилине тапшыргында деңгеээлди аныктоочу тест тапшырышат. Академиялык максаттар үчүн англис тилине дагы тест тапшырышып киришет.
P.S. Урматтуу окурмандар эгер сиздер да аталган курстан окуну кааласаңыздар, төмөндөгү дарекке кайрылып, маалымат алсаңыздар болот.
Маалымат алуу дареги:
Борбордук администрациясы:
720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтогул көчөсү 138
Телефону: (312) 910 822;
Факсы: (312) 910 835
Web дареги: www.ucentralasia.org, www.uca.kg
Билимберүү өкүлчүлүктөрү: Нарын ш., Бишкек ш. (Кыргыз Республикасы); Текели ш., Талдыкорган ш. (Казакстан) жана Хорог ш., Душанбе ш. (Тажикстан)


кыргыз тилиндеги гезит "Айыл деми"

??.??