Ийинге баш жөлөй турган күн

Ушул күнү телевизордун пульту силердики болсун…


23-февраль аскер кызматкерлеринин майрамы деп ойлоп жатасызбы? Жаңылышасыз, бул күн мекенин коргоочулардын майрамы. Ал эркек мейли экономист же соодагер, журналист же малдоктур болсун. Кайсы кесипти алып жүрсө да ал мекенинин коргоочусу. Бул күн чыныгы эркектердин майрамы десек аша чаппаган болобуз. Бул күнү атаңыз, агаңыз, жолдошуңуз, уулуңуз сизден жакшы сөз, жылуу мамиле күтөт. Биздин коргоочубуз аталган мырзаларга ушул майрамда мактоо айтканыбыз ашыкча болбос.

Эркек күчтүү, аял амалдуу

Эркек эмнеге аял кишиге баш ийет деген суроого эч ким так жооп таба албайт. Мунун себебин айрымдар байыркы уламыш менен байланыштырышат экен.
Күйөөсү менен аялы күч жагынан бирдей, экөө тең беттегенин бербеген өжөр болгон. Аялым менен кармашкандан тажадым, Кудайдан барып дагы күч сурайм да, аялымды жеңип жанын тындырбасам болбой калды деп күйөөсү Кудайга жөнөйт. Анын айтканын макул көргөн Кудай күйөөсүнө күч берип, мындан ары аял кишиден күчтүү бол деп жөнөтөт экен. Ошондон кийин күйөөсү алда канча күчтүү болуп, аялы каяша айтса бир чаап отургузуп койгонду адат кылып алат. Аялы Кудай эмнеге күйөөмө күч берет, менин эмнем кем деп атаандашып ал да күч сураганы жөнөйт. "Эркек деген аялдан алда канча күчтүү болуш керек. Өзүңө тиешелүүсүн алгансың, бар, анын тилин алып, оокатыңды кыл" деп жолуна салат. Жини келип бараткан аялга жолдон шайтан жолугуп калат. Шайтандын берген акылы боюнча аял Кудайдан барып үч ачкыч сурап келет. Шайтан ага "бул ачкычтын бирөө ашкананыкы, эркек биринчи кезекте тамакты ойлойт. Экинчиси уктай турган бөлмөнүкү, уктап эс ала албаса жини келет. Үчүнчүсү балдарың жаткан бөлмөнүкү. Ал балдарына аябай байланган. Көрө албаса ачууланат. Күйөөң күчүн сен айткандай пайдаланганды үйрөнмөйүн үч эшиктин бирөөсүн да ачпа" дейт. Тапкан акылына маашыр болгон аял шайтандын айтканын аткарат. Айткандай эле кечинде күйөөсү бек эшиктерди көрүп аябай жинденет. Сындырганга аракет кылат, эшикти омуруп салганга бел байлайт. Бирок Кудай берген күч ага жетпейт. Акыры Кудайга барып болгонун болгондой айтат. "Жардам бере албайм, жакшылап аялыңан сурап көр ачкычты" деп Кудай ого бетер эркектин айласын кетирген экен. Ошондо күйөөсү аялынан суранып, жалынып жатып эшиктерди ачтырат. Кел, ачкычтарды экөөбүз бөлүп алабыз деген сунуш киргизет. Аялы ойлонуп жатканда шайтан кулагына "эч качан бөлүшпө, ачкычты бердим дегенде эле бийликтен айрыласың" деп шыбырап кеткенге үлгүрөт. Ошондон бери үч ачкычты тутамдап кармаган аялзатына эркек башын ийип, айткан акылына көнүп оокат кылып калган дешет.


Эркек ким менен уктайт?
? Беш жашка чейин упчу менен
? Бештен он жашка чейин жумшак оюнчук менен
? Ондон жыйырма жашка чейин кыял менен
? Жыйырмадан отуз жашка чейин аялы менен
? Отуздан кырк жашка чейин башка менен
? Кырктан элүү жашка чейин ким менен болсо деле…
? Элүүдөн алтымыш жашка чейин жылыткыч (грелка) менен
? Алтымыштан жетимиш жашка чейин жылуу керебет менен


Эң биринчи шиштаканы эркектер кийген
Эркектердин жашоосун барактай берсең кызыктар минтип казылып чыга берет экен.
? Бойдок жигит туруктуу мамиле түзгөнчө жок дегенде 4-15 кызды сынынан өткөрөт. Анын экөөнөн кол үзбөй "на всякий случай" кармай жүрүшөт, кокус ишенгенинен жолу болбой калса дегендей
? Эркектердин алтымыш пайызы биринчи жолугушууга барганда жаткан төшөнчүсүн тазасына алмаштырып коюшат, кокус жолум болуп калса деп
? Шиштаканы биз кийебиз деп айымдар бекер эле мактанышыптыр. Эң биринчи жолу шиштаканы Монголиянын жоокерлери кийген. Сулуулук үчүн эмес, атка мингенде буту үзөңгүдөн чыкпай ыңгайлуу болуш үчүн


Эркек болгонуңа сүйүнсөң…
Мындай бир тамаша-чыны аралаш салыштыруу бар. Аялга караганда эркек болгон жакшы деген. Эгер эркек болуп жаралып калганыңызга арман кылып жүрсөңүз бул салыштырууларды карап көрүңүз. Балким оюңуз өзгөрөр.

Эркек болгон жакшы, анткени:
? Дааратканага болгон кезек 80%га азыраак.
? Эч кимдин туулган күнүн, белгилүү мааракелерди эстеп убара болбойсуң.
? Бөтөлкөнүн оозун ачуунун жок дегенде жыйырма жолун билесиң.
? Чач жасалгаңды башкалар байкадыбы-жокпу башың да оорубайт.
? Кинолордо эркектерге караганда аялдарды жылаңач кылып көп көрсөтөт.
? Жаныңда керектүү буюмдарды алып жүрүш үчүн чоң сумка көтөрбөйсүң.
? Эгер башың бош, жашың 34тө болсо эч ким деле турмуш кур деп жемелебейт.
? Гараж, телевизордун пульту дайым сеники.
? Көйгөйдүн баары бир букет гүл менен чечилет.
? Аялга караганда эркектер кечирээк турмуш куруп, эртерээк өлөт.