газета "Агым" на кыргызском языке • №64, 14.10.08. • "Агым" гезити, кыргызча... • Кыргыз гезиттер
п»ї

 

Исмаил Исаковго шайлоонун зарылчылыгы жокпу?
Коргоо министрлигинен айдалып, Коопсуз-дук кеңешинин секретарлыгына жайланган генерал кечээ жакында Үсөн акеси Сыдыковдун "Жаңы Кыргызстан" партиясын жаңылбай санап өткөрүп алды да, "Азаттык" радиосу аркылуу "Эгер бул өкмөт иштей албаса, "Жаңы Кыргызстан" партиясы бийликти алып, жоопкерчиликти моюндоого даяр" деген "аксиома" ачты. Бул эми И.Исаковдун "премьер-министр болууга даярмын" деген "чести" да. Ардактуу генерал анүчүн парламент шайлоосунан жеңип алуу зарылдыгын унутумуш болгону укмуш!

А.Муйбиллаев полиция менен милиция чабышынан генерал болдубу?
Өткөндө жазганбыз, финансы полициясы менен МАИ кызматкерлери (ГУБДД) чабыша кетип, 50 милийса 8 полийсаны кызылдай сабап, полийсалар ооруканага түшкөнүн. Анын себебин прокуратура териштире албай жатканда финансы полициясынын төрагасы Акимжан Муйбиллаев "генерал-майор" деген кезектеги чин алды.

(Уландысы 2-бетте)

а ­е¦Є.НҐй«