газета "Агым" на кыргызском языке • №12, 19.02.08. • "Агым" гезити, кыргызча... •Мен бул текстти атайын жаздым биерге, Мен бул текстти атайын жаздым биерге, Мен бул текстти атайын жаздым биерге, себеби жогорку шапкеси улам эле солкапталга єтџп кетип жатпайбы..

??.??