Коомдук-саясый гезит◄◄◄

Коомдук-саясий жана укуктук гезит
Башкы редактор
Назгүл МАМЫТОВА
kyrchyn@mail.ru

(Кабылдама 901439)


Редколлегия:
Шарап АБДЫКАДЫРОВ

Азима АКУНОВА

Раиса ТААБАЛДИЕВА

Жамалдин ПАРМАНКУЛОВ

Эрлан НУРМАНБЕТОВ

Алтынбек ЖЭЭНБАЕВ(Ош)

Анара МҮДҮНОВА(Москва)

Сагын ЭШМЕ (Жалал Абад)

Жамал КАНЫБЕКОВА(Ысык Көл)Дизайнер:
Канат Эркимбаев
Гезит ээси:
"БАЯН-КЫРЧЫН" ЖЧКсы

Биздин дарек:
Киев көч., 77

Кыргыз Республикасынын
Адилет министрлигинде катталган № 1751
"Ачык саясат плюс" гезитинин
редакциясы жарыяланган макалалар үчүн жооп бербейт
ММК колдоо боюнча борбор фондунун басмаканасында басылды
Буйрутма: № 1617 Нускасы: 1800
Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!