Демо: Всплывающее окно при загрузке сайта с помощью CSS3 и немного javascript

өүүө үөүө ?!


... 14- 316- () . өө үү . - . - үү өө өөөү . , ...
9-
!


, , . ң "", "", "" . , , ң үү , өөүү үү . " " , үүү үө . , ң , . өүү .
12-


. :

" үү "


... - , үү , өөү . " . , 4 ү өөө үү " үү . ө . өү , ө . өүү , ң үөөө ...
6-


үө


... " өө , ң " ң . үүө ө . -үүү, өөү . , өөү ң , . , 2005- үөү , 2006- . , .
5-
9-, 2012-

.