Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї

№47
Бир секирик менен алып ыргытканда, чалажан болуп оозунан кан аралаш көбүк чыгып жатып калган Салихти араң эсине келтиришип, араң тарашкан анда булар. Эки-үч ай көкүрөгүн өйдө көтөрө албай эңкейе басып жүрүп араң айыккан Салихке: "Сен тилиңди тарта сүйлөп жүр. Айдар - биз эмес. Муну менен абайлап мамиле кылбасак болбойт" деп эскертишкен эле достору.
Эми, ошол Айдар минтип жумшак жанга айланып баратканы таң калыштуу эле…

ХХХ
Айдардан корккондорунча эле бар. Негизи, анын жанындагы Салихтер деле бирдин ичинен чыкчу немелер болучу. А бирок, киши өлтүрдү деген берене мойнуна илинип, абакка отуруп чыккан Айдардан дайыма айбыгып турушчу. Канчалык кадимки эле карапайым адамдардай болуп эле жүрөйүн дегени менен, баары бир түрмөнүн жазылбаган эрежелери, эч бузулгус тартиптери менен жашап калган немеден жалтанып турушканы - турушкан.
Баса, киши өлтүрүп дебедикпи, Айдар катуу тартипте отуруп чыккан жылдардын ичинде, андан кийин да өзүнүн адам өлтүрүү ниети болбогондугун, өзүнөн кичүү инисин коргоп отуруп капыстан адам жаны кыйылганын агынан жарылып айтып келсе да, бир да киши ага ишенгиси жок. Керек болсо, апасы да көз жашын төгүп, "Айланайын кулунум, абайласаң болмок, ал жиндиге неге теңелдиң!" деп буркураганда, жанынан түңүлгөн… Канчалык оозуна келе түшкөн сөздү айтайын-айтайын деп барып тилин тишине кысып башын чайкап гана отуруп берген. Айдардын чындыгын бир Кудай, бир иниси билет…башка эч ким!!!
…Күздүн бир күнүндө эле үйдө тирилик кылып жүргөн апасына айтып келишти. Күн кечтеп, көз байланып калган маал болучу. Эки-үч кошунасы келип: "Айдарды кырсык чалып, жаман ишке кириптер болуптур" дешкенде эле чаңырып алды.
- Ко-окуй! Эмне болду?! Балам аманбы, деги?!
Байкуш эненин эт жүрөгү үзүлүп кете таштады. Кечээтен бери эле бу курган жүрөктүн алеп-желеп болуп атканы бекеринен эмес экен да.
- Айдар аман-эсен эле. Аны милиция кармап кетиптир…
- Эмне дейт?! Кантет?! Менин уулум … кандай жаман иш кылыптыр?!
- Адам өлтүрүп алыптыр… Талипти…
Кошуналары айткан сөзгө эне байкуш алгач эч ишенбеди. Башкасы - башка, бирок ушул Айдар андай ишке барбас эле! Балдардан башкача боорукер, уялчаак, кичи пейил, кичине бир нерсе болсо көзүн жаштап жиберген жашык неме болчу кызга окшоп. Анан кантип анын кишиге колу көтөрүлдү десең?.. Башкалар күмөнсүсө да, апасы өз баласын билет да. Анан да, жинди Талипке бу көчөдөн эч ким теңелчү деле эмес.
Алгач асман-айдан түйүлгөн апасы уулдарынын бир ооздон айткан кебине акыры ынады. Уулдарынын демекчи, ошол каргашалуу кечте уулдары Айдар менен Санжар экөөнү тең алып кетиптир милиция. Санжар көзү алаңдап, кан-сөлү жок калтырап, кекечтенип, улам бир сөздү кайталап…өтө жаман абалда болуп жатты.
- Биз Айдар байкем экөөбүз жүгөрү тараптан келатканда, Талип өзү кыйкырып чыгып, биздин алдыбызды тосту. "Силер менин жүгөрүмдөн уурдап баратасыңар", -деп бизди уят сөздөр менен тилдеди. Анан, мени билектен алып, жерге жыгып…ошол маалда Айдар байкем артынан келип желкесинен тартып алыс ыргытты. Анын кастүмүнүн чөнтөгүндө чоң бычак жүргөнүн билген эмеспиз. Байкем артка ыргытканда эти катуу ооруп калды окшойт, жаалданып, ички чөнтөгүнөн жалаңдаган бычакты сууруп чыгып бизди качырды…
Санжардын ушинтип тиштенип айтып бергени боюнча, Айдарга бычак шилтеп баратканда, андан коргонгон Айдар тиги кишинин колун кайрып жиберет. Колунун ооруганынан чыдабай, жерге көмөлөнүп түшкөндө, өзүнүн бычагы өзүнө, болгондо да как жүрөгүнө малынат! Санжар менен Айдар элеңдеп эки жагын карашат. Тигиндейрээкте жаңы эле кайрып алышкан сотолор төгүлүп-чачылып жаткан болучу…
кыргыз тилиндеги гезит "Ачык саясат"

??.??