Коомдук-саясый гезит◄◄◄

Редакция:Башкы директор:

Сабыркул Ашимбаев

Башкы редактор
Шааркүл Медетбекова

Редакция курамы:
Yсөн Касыбеков
Бахтияр Шаматов
Вера Аламанова
Асель Жамаева
Купсуралиев Мирлан

59-17-37; 59-17-38


Расчеттук эсеп: 1299001880071597
Банк ОАО "РСК" Бик 129001.

Кыргыз Республикасынын Юстиция минисрлиги. Каттоо номери: 598

Гезит редакциянын компьютердик басма комплексинде терилип жасалгаланды
жана "ММК колдоо боюнча борбор" фондунун басмаканасында басылды.

Биздин дарек: 720005 Бишкек шаары, Байтик баатыр көчөсү, 73 Н2333


Кол жазмалар кайтарылбайт жана
рецензияланбайт. Окурмандардын жа-
рыяланган материалдары редакциянын көз карашын билдирбейт.


Буйуртма №2854
Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!