Кубанычбек АРКАБАЕВ

Опуртал оюндар

Опуртал оюндар
<<1 of 5>>

КӨКБӨРҮ ОЮНУ МЕНЕН САЯСАТ ОЮНУ ОПУРТАЛДУУЛУГУ МЕНЕН ОКШОШ.
ЭРЕНДЕРДИН ЭР ОЮНУ КӨКБӨРҮНҮ ЧЫНЫГЫ ЖИГИТТЕР ОЙНОГОНДУКТАН АЛ -ЧЫНЧЫЛ ОЮН. САЯСАТ ДАГЫ КЫЙЫН КИШИЛЕР ЖҮРҮШӨТ. БИРОК АЛ КӨКБӨРҮГӨ КАРАГАНДА ЫПЫЛАС ЖАНА БАЛИТ…
КӨКБӨРҮНҮН МЫКТЫ ОЮНЧУСУ БОЛГОН ОКУЯ КААРМАНЫ БИР ЖЫЛДЫН АРЫ ЖАК, БЕРИ ЖАГЫНДА БАШЫНАН ЧОҢ СҮЙҮҮНҮ, ЧЫККЫНЧЫЛЫКТЫ, САСЫК САЯСАТТЫ, АЙРЫЛУУНУ, ЖАЛГАН ЖАЛААНЫ,ООРУКАНА МЕНЕН АБАКТЫ, ЖЕҢИШ МЕНЕН ЫЗАНЫ ЖАНА БАШКА КЫЙЫНЧЫЛЫКТАРДЫ КӨРӨТ. АКЫРЫ АЙЛАСЫЗДАН КЫЛМЫШКА ОКШОШ ЭРДИККЕ БАРАТ…

“Жыргаганымдан жылкычы болуптурмунбу”, — дегендей Кайнар Жапаркулга уйчулукка жөн жеринен келген жок. Эки-үч ай иштеп акча тапкыча жайлоонун жашыл ыраңына “Кентавр” атын эттентип, өзү дагы ак ичип алайын деген. Бетегеси белден буралган, сайгаксыз салкын жерде
уйдан жоош жаныбар болбос, андыктан атын агытып жиберип, уйду жөө кайтарса дагы болот. Антип тоо жеринде кыймылдуу болгону денесин чыңап, спорттук формасын сактаганга дагы шарт түзгүдөй.
Минтпесе былтыр көрдү го жайлата жашыл бедеге тойгузса дагы, ысыкка какталып, чымын-чиркейге таланган неме ойдогудай чуркап берген жок.
Негизи көкбөрү оюнунда аттын бышыктыгына караганда ийкемдүүлүгү, курчтугу, ээсин түшүнө билгендиги бааланат. Андай сапаттар Кентаврда болгону менен тай казандан тай казанга чейин кубалашуулар менен кыл чайнашкан омуроолошууларда өксүй түшкөнү байкалып эле калып жатты. Антсе дагы ушул Кентаврдын күчү менен райондун командасы областтык мелдеште биринчи орунду багынтты. Өзү мелдештеги мыкты оюнчу аталып, Кең-Таноо атынын аты Кентавр болуп өзгөрдү.
Буга шыктанып калган жаны ушинтип атын да өзүн да эс алдырып алып, эми мыкты оюндары менен республикалык деңгээлдеги мелдештерге катышууну максат кылып койду…

<<1 of 5>>

Click to add a comment
Кубанычбек АРКАБАЕВ

More in Кубанычбек АРКАБАЕВ