Бердикожо Бийназаров

Дубаланган келин

Дубаланган келин
<<1 of 8>>

«Дубаланган келин» — Бердикожо Бийназаровду келечектүү калемгер катары кыргыз журтчулугуна адеп тааныткан чыгармасы. Элибиздин окурман журтчулугу повесттин гезит-журналдык варианты менен жакшы тааныш. Мында азыркы жаштардын алдындагы сүйүү, үй-бүлө куруу маселелери жана буга байланыштуу бир келиндин аянычтуу тагдыры, акыры келип өз теңине кошулганы тууралуу сөз болот. Көпчүлүктүн суроо-талаптарынан улам повесть өзүнчө китеп болуп басылып чыгып отурат.
Китепке ошондой эле жакынкы эле мезгилдин мисалынан алынган аңгеме, болмуш, өткөндөгү тарыхыбызга байланыштуу даректүү баян киргизилди.

<<1 of 8>>

Click to add a comment
Бердикожо Бийназаров

More in Бердикожо Бийназаров