Айгүл ШАРШЕН

Айтылбай калган аруу сезим

Айтылбай калган аруу сезим
<<1 of 9>>

Көздөрүнөн кек ойногон Нурлан улутунуп алып ордунан турду. Болгону күндө жеме угуп, ачуу сөз менен ур-токмокко көнүп да бүткөн жаш бала. Күндүзү жаны тынбай мал артында, үйгө келсе эки чаканы колуна алып дикилдеп булактан суу алып келет, эми көчүгүн басаарда «апасынын» уу тили жаш жүрөгүн ок тешип кеткендей ачыштыра зырп эттире сайып өтөт.

— Жарыбаган өлүгүңдү көрөйүн десе, жашабай жатып мунун жалкоолугун кантесиң, тур отун алып келе кал, казанга суу жылыт!.
Силкине заарын чачкан Супакан анын жанына жете келип жонго бир чапты.
— Азыр алып келем да….
Нурлан аны жекире бир карап алып ордунан турду.
— Тукумуң куруган жексур, көзүн кара, тим эле жеп ийчүдөй карайт да, каапырдын көзү жаман!
— Көзүм эмне кылып атат? Башка балдарыңызды жумшабайсызбы, кечке эле мен… — Эки чаканы колуна алып жөнөп баратып сүйлөп баратты, — Окууга да бара албай калдым.
— Ий өлүгүңдү көрөйүн шүмшүк, окуп кыйратып ийгенсиген, балдарымдын балакетин алгыр. Аларга атаандашпай жүр, болбосо башың баш, багалчагың кара таш, каалаган жагыңа кет, каерге барып батаар экенсиң! — Супакан көпкө чейин булкулдап жатты, — Каапырдын көзү жаман, арам тамакты багып башыма түйшүк үйдү, мындай неме түбүндө жакшылык кылбайт!
— Эмне деп эле какшанып жатасың? — Бообек арытан басып келди, — Ага көп эле сүйлөй бербесеңчи, бул баланын көзүндө бир шум бар, кийин өчүгүп калып бирди кылып жүрбөсүн?
— Бул бала соо эмес, эмитен мойнун толгоп каяша айтканын кантесиң? Тууган болбосо капкара жерге кирсин, бооруңду оорутуп багам дебей эле койсоң болот эле го, дагы бири алып кетмек!
— Болду, жаагыңды бас, Нурлан келатат..
Экөө тең үндөбөй калды. Нурлан чакаларын жерге койуп казанды очокко асты да сууну куйуп, от жагууга киришти. Отту тутантып койуп бошогон чаканы алып кайра сууга жөнөдү. Артынан карап турган Бообек ойго батты…

<<1 of 9>>

Click to add a comment
Айгүл ШАРШЕН

More in Айгүл ШАРШЕН

Өмүрдү өксүткөн сезим

201926.06.2019

Томолой жетим

201917.06.2019

Кайрымсыз уул кайгысы

201912.05.2019

Сүйүүдөн тамган үч тагдыр

201911.05.2019

Күкүк эне же сойкунун тагдыры

201911.05.2019

Жаза

201910.04.2019

Кызганыч

201909.04.2019

Намыс

201908.04.2019

Кордук

201908.04.2019