Айгүл ШАРШЕН

Зонада өткөн өмүр

Зонада өткөн өмүр

<<20 of 20>>

– Уят болбойм, бир жигин таап чыгам, кардым ачты алтышка, тамак барбы?
– Даяр, баланы кийинте коеюн, – деп Насыйкат баласын кийинтип болуп Аргенге берди, – Бар атаңа уулум.
– Кана берчи баламды, – Арген уулун көтөрүп өөп эркелетип жатты, – Алтыны го, атасынын баласы го, эркеси го?
– Ошончо жакшы көрбө, ата-эненин киринеси кирсе чыкпайт имиш.
– Койчу, кантип менин киринем кирсин, жакшы көрсөм деле кирине болобу?
– Ошентип апам айтчу.
– Кой уулумду менден кызганба, – деп Арген күлө дасторконго келип отурду, тамагын ичип алып ички бөлмөгө кирип эс алмак болду. Көз алдында алдын тозгон Сайкалдын бозоруп кеткен жүзү, көздөрү бир нерседен корккондой алаңдап турганы, сыр билгизгиси келбей өктөм сүйлөгөнү шекшинүүсүн күчөттү: «Жо-ок, эртең десем кеч калам, ал аял түнү менен башка жакка жашырганга үлгүрсөчү, мен калп болуп уятка калам, ишимдин жогорулаганы эмес ишимдин тактыгын көрсөтүшүм керек», – деп дароо чыгып машинасына отуруп алып дагы ойлонуп жатты. Күүгүмдө барып короосунун жанында күтмөк болду: «Бир шек билинсе группаны чакыра коем», – деп ойлоп күүгүм кирип баратканда короонун четине барып эшиги көрүнгөн жерге токтотту. Улам көзү илинип кетип кайра карап отуруп түн жарымы болгондо короо ачылып бир караан тачка сүйрөп алып жолго түшүп жөнөдү, Аргендин жүрөгү болк этип алды: «Мына сага, дал ушул мүнөттө кармаш керек», – деп түнкү группаны дарек боюнча чакырып өзү караандын артынан жөө жөнөдү, тачка сүйрөгөн караан көчөнүн четине барып бир көчөдөн бурулду да таштанды төгүлгөн жерге барды, эки жагын каранып алып тачканы коңторуп ийди да артына кайрылды, Арген калдастай даракка жашынып калды. Жанынан өтүп бараткан аялдан калчылдап коркуп кетти, ал көзүнө киши өлтүргүчтүн өзү болуп көрүндү, бир кезде телефону чырылдап келгендерин билдиришти, тезирээк Сайкалдын артынан акмалап келе жатканда милициянын машиналары алдынан чыкканда аял далбастап жүгүрүп короого кирип кеткенге аракет кылды эле:
– Токто, атып салам, ордуңдан жылба! – деди Арген артынан.
– Ким, – деп артына бурулду да Аргендин үнүн тааный коюп булкулду, – Сен мени артымдан аңдып жүрөсүңбү? – деди кекете.
– Ордуңдан жылба! – деп үч-төрт милиция келип аялды кармап калышты.
– Эмне болду? Мени эмне кылып жатасыңар? – Жулкунуп жатты.
– Азыр тачка менен эмне алып бардың? – деди Арген.
– Мусур, аны эмнеге сурайсың?
– Күндүз таштаса болбойбу?
– Ал өз ишим.
– Кана таштандыга айда, – деди Арген, мен алдыга түшөм, – деди да машинасына отуруп алдыга айдады. Таштандыга келгенде Сайкал: «Болду, эми ачыкка чыкты, жашырып не кылам», – деген ойго келди да:
– Ооба, мен күйөөмдү өлтүргөмүн, – деди башын жерге сала. Дароо тез жардам чакырып өлүктү салып кетти, Сайкалды убактылуу камоочу жайга алып барып камап койду. Ошентип Арген тергөөчүлүк ишин ийгиликтүү аяктады. Өз ишине берилип, жан дили менен иштеп жатты. Шамбет жаңылышпаган экен, аны башка бири саткан болуп чыкты, акыры ал он күндөн кийин үйүнө кайтып келди. Эмманын кубанычын айтпа, ойлонуп жүдөй түшүптүр. Кыса кучакташып көпкө турушту. Жашоо кайрадан уланып жай турмуш өтө берди. Аргендин уулунун тушоо тоюн өткөрмөк болуп катуу камынышты кудаларын чакырып кадимкидей чоң той өткөрдү Арген, бир туугандары, баары чогулуп тойдо отурушту.
Айгүл Шаршен.

<<20 of 20>>

🔥0
Click to add a comment
Айгүл ШАРШЕН

More in Айгүл ШАРШЕН

Кайталанган тагдыр

201913.01.2020

Сыноо

201913.01.2020

Түштөгү аян

201913.01.2020

Махабат азабы

201913.01.2020

Кең пейилдик бакыт

201913.01.2020

Табышмактуу тагдыр

201913.01.2020

Ынтымак

201913.01.2020

Коштошо албайм

201913.01.2020

Тирүүлүк шамы өчпөсүн

201913.01.2020
error: Content is protected !!