Айгүл ШАРШЕН

Солуган өмүрлөр

Солуган өмүрлөр

<<2 of 114>>

— Кызым, мындай адатыңды таштабасаң болбойт, чоңойуп калдың, кыял-жорук, адат, өнөктөш деген жаман дарт, ушундайыңда эсиңе кел!
— Кыз кишинин ар кимдин үйүнө түнөгөнү уят иш, бизди жаманаттыга калтырба, мындай адат кыз балага душман. — деп жумшак жемелесе да «лам» деп койбой жатып алчу. Дудук эмес, бирок сүйлөчү эмес, сабакты жакшы окучу, Ата-энеси айылда кадыр-барктуу, колунда бар адамдар. Айнура экинчиси, эжеси Азиза күйөөгө тийип, кууп барып келгендер аябай мактап келишти. Жездесинин Сапар деген атын уккан Айнура бир алдын чоочуп алды да:» Эмне экен, андай аттуулар көп да» деп өзүн сооротуп койду. Анткени Сапар деген жигитти таанычу, жолукканда Айнуранын колун кыса кармап ар дайым сылык учурашып кез-кез мектептен кыздарга чакыртып бир топко сүйлөшүп туруп калаар эле. Айнура аны тымызын ичинен жактырып: «мени сүйөт, сөзсүз сүйөт» деп аны өзүнө энчилеп алган…
Арадан бир топ күн өтүп, ата-эне өз милдетинен кутулуу үчүн Азизанын себин, көшөгөсүн алып жөнөп калышты. Айнура, апасы сиңдиси, жеңеси болуп куданын эшигине түшкөндө күтүп турган кудалар тарап тосуп алышып, аларды конок үйгө киргизишти. Айнура эжеси менен сүйлөшүп отурганда тигил үйдөгүлөр:
— Кудагый, күйөө баланы алып келебиз, көрүндүк?! — деп чуулдап калышты. Жездесин көрүүгө ашыгып отурган Айнура дароо конок үйгө кирип апасынын жанына отура бергенде босогодон эңкейип кирип келе жаткан Сапарды көргөн кыз делдейе үн-сөзсүз өңү бозоро отуруп калды. Айланасындагылардын бир сөзү кулагына кирбей нес болуп: «Көрсө мен жаңылган экенмин да, экөө сүйлөшүп турган тура..» Сапарды бир көрүп эле сүйгөн эле да, кан-жаны менен берилип сүйгөн, анда анын балалык сезими ушул жарык жашоодо, жалган дүйнөдө сүйүү, көңүл калуу, арман, кайгы эриш-аркак болуп, өлүм менен аяктаарын сезген эмес эле. Турмушта ачуу-таттуу адам баласын коштой жүрөөрүн туйбаган… ой-санаасыз секелек болчу:…

<<2 of 114>>

🔥0
Click to add a comment
Айгүл ШАРШЕН

More in Айгүл ШАРШЕН

Кайталанган тагдыр

201913.01.2020

Сыноо

201913.01.2020

Түштөгү аян

201913.01.2020

Махабат азабы

201913.01.2020

Кең пейилдик бакыт

201913.01.2020

Табышмактуу тагдыр

201913.01.2020

Ынтымак

201913.01.2020

Коштошо албайм

201913.01.2020

Тирүүлүк шамы өчпөсүн

201913.01.2020
error: Content is protected !!