Айгүл ШАРШЕН

Солуган өмүрлөр

Солуган өмүрлөр
<<114 of 114>>

– Сиздейге барсам арман жок, колуңузду бериңиз, кетээриңизде унутпай, ээрчитип ала кетиңиз! — деп келин колун созуп калды.
Сталбек дагы алардын күлкүлөрүнө кошулуп отуруп улам келинге назарын сала карап, көздөрү тиктеше калганда жүрөгү «зырп» эте калып ойу алда кайда кетип жатты. Кудалар конок болуп эки күн туруп жөнөп кетишти. Тагдыр деген табышмактуу эмеспи, ошол кара көз сулуу келиндин турагын сураштырып, акыры анын колун сурады. Өзү такыр төрөбөгөн, энчиленүү үй-жайы бар келин эле. Сталбектин сунушун четке какпады. Ачык-айрым, ак көңүл, мүнөзү жумшак Акберметти Сталбек көчүрүп алды. Анын өмүрүнүн өтүп калганы, көп кайгы муңду кечиргени окуп бүткөн китеп, мурда көргөн эски түш сыяктуу — эстегенде гана умсунуп, улутунуп алат. Ар күнү намаз окуп, арбактарга сыйынып турат. Айнураны да унутпайт. Улан болсо чоңойуп калды: «Кудайга шүгүр, эми уулумду үйлөнтүп, неберемди жыттасам арманым жок эле» деп ойлонуп, эшиктин алдында өткөн өмүрүнө саресеп сала отурду. Алганы Акбермет жанында даамдап тамагын жасап, кирин жууп, уулуна өз баласындай үйүрүлүп түшүп көөнүн тындырып койду. Ошентип бул жашоодогу бирден-бир максаты көптөгөн азаптардан кийин аткарылганына тобо келтирип, күндүн кызарып батып баратканын карап ойлуу отурду.. «Кудайга шүгүр!» деп алды ал. Бул да болсо баарына ыраазы болуп, алланын жазганына мойун сунуп турганы эле…

Аягы

<<114 of 114>>

Click to add a comment
Айгүл ШАРШЕН

More in Айгүл ШАРШЕН

Өмүрдү өксүткөн сезим

201926.06.2019

Томолой жетим

201917.06.2019

Кайрымсыз уул кайгысы

201912.05.2019

Айтылбай калган аруу сезим

201912.05.2019

Сүйүүдөн тамган үч тагдыр

201911.05.2019

Күкүк эне же сойкунун тагдыры

201911.05.2019

Жаза

201910.04.2019

Кызганыч

201909.04.2019

Намыс

201908.04.2019