Нүргүл БЕЙШЕН

Ажайып түндөр

Ажайып түндөр

<<1 of 54>>

Нургүл БЕЙШЕН

Аннотация
Терең кризиске кабылган таланттуу сүрөтчүгө эмне керек? Эргүү. Илхом. Аны кайталангыс шедеврлерди жаратууга шыктандырган гана аял эмес, ага чыныгы дене жыргалын тартуулай ала турган ашынган ойнош керек. Эч бир чектөөлөрдү, мыйзамдарды билбей жалбырттап күйгөн кумар отунун ысык табына кактап туруп, буркан-шаркан түшүп, толкуп-ташкан лаззат дайрасына сала турган сезимтал, наздуу, нагыз аял керек.
Искусство кантип жаралат?
Лаззаттын оттуу кучагында гана!

<<1 of 54>>

Click to add a comment
Нүргүл БЕЙШЕН

More in Нүргүл БЕЙШЕН

Айгыр бийкеч

201904.04.2019

Тынымсыз кумар

201902.04.2019