Айгүл ШАРШЕН

Эркин селсаяктар

Эркин селсаяктар

<<1 of 112>>

Каныш эне таксиден түшүп этек-жеңин кагынып эки жакты элеңдей карап алды да агылып өткөн элдин арасына кирип жөнөдү. «Кыялдын» алдындагы решетканын түбүндө кыркалай стол коюп алып майда-барат сатып жаткандарды карап кетип жатты. Андан ары кетип атып жарым жартылай жылаңач кыздарды көрүп: «эл өзгөргөн экен, жер, шаар жаңырган экен» деп ойлоду. Маңдай жактагы чоң сүрөттө чет тилиндеги жазууну көрүп: «Капырай, Кыргызстанда кыргызча жазуу жазылбай калганбы, кыргыз тилин өнүктүрөбүз деп эле жатып» деп ою бүдөмүктөп баратып алдынан чыга калган жети-сегиз жаштардагы кайырчы кыздын үнүнөн ою алда кайда жел учургандай жок болду.
– Энеке жетимге жардам бериңиз, кайыр садака бериңиз? — алдына тура калды.
– Аа-аа садага, берейин, берейин, — Каныш эне жан чөнтөгүнөн бир сом алып кызга берди да, — Ала кой каралдым, ала кой! — деп андан ары жолун улады.
Кайрадан эненин оюн жол боюндагы арбайган-тарбайган сүрөттөр менен жазууну көрүп: «мындан он, он беш жыл илгери шаарга бат-бат каттап турганда Фрунзе, Фрунзе болуп гүлдөп турган чагы эле го, таңдын көрү-үү, эми болбой калган тура. ‘Эркиндик, Теңдик, Баардык өлкөлөрдүн Пролетарлары, бириккиле!’ деп бадырайып жазылып тураар эле…». Пьяный аллейге жете келгенде решетканын ары жагындагы ар кандай мас адамдарды көрүп элейе карап туруп калды. Баса, ушул Ош базарынын айланасында эле алей деген жер бар дешпеди беле?» деп ойлонуп анын өтүп бараткан чоочун жигитти токтотуп:

<<1 of 112>>

🔥0
Click to add a comment
Айгүл ШАРШЕН

More in Айгүл ШАРШЕН

Кайталанган тагдыр

201913.01.2020

Сыноо

201913.01.2020

Түштөгү аян

201913.01.2020

Махабат азабы

201913.01.2020

Кең пейилдик бакыт

201913.01.2020

Табышмактуу тагдыр

201913.01.2020

Ынтымак

201913.01.2020

Коштошо албайм

201913.01.2020

Тирүүлүк шамы өчпөсүн

201913.01.2020

Яндекс.Метрика
error: Content is protected !!