Жомоктор

Эмне үчүн деңиздин суусу туздуу?

Эмне үчүн деңиздин суусу туздуу?

(Филиппин жомогу)

Карыялар айтышат, илгери-илгери деңиздин суусу азыркыдай туздуу болбогон экен. Уламыштарга караганда, Ангалону кайсы бир кумурска чагып алгандыктан, суу туздуу болуп калыптыр.
«А Ангало деген ким?» — деп сураарыңар бышык.
Анда айтайын, Ангало алп болгон. Ал деңиздин ортосуна барса, суу араң гана тизесинен келчү. Ангало жерде турганда, тоолор да тизесине жетчү.
Бир жолу элдин тузу түгөнүп, алар Ангалого келишти.
– Биздин тузубуз түгөндү, Ангало. Биз деңиздин ары жагынан туз казалы деп атабыз. Бул жакта жок экен. Бизге жардам бер, Ангало, — дешти.
– Мындан оңой нерсе жок, — деди Ангало, — Артымдан ээрчигиле.
Алар деңиге келишти. Ангало жээкке отуруп, бутун сунду эле согончогу деңиздин аркы жээгине жетти.
– Мына, силерге көпүрө, — деди ал элге, — Бутумду басып, аркы жээкке өткүлө.
– Рахмат, Ангало!
– Туз салганга себетти алып, жөнөгүлө!
Адамдар кубанып, себетти алып аркы жээкке өтүштү. Туздан болушунча алып, кайра кайтышты. Ангалонун буту аркылуу өтүп келатышты, ар биринин колунда туз толтурулган себет бар.
Мына, деңиздин так ортосуна жетишти. Ошол убакта Ангалонун бутун кумурска чагып алды. Ооруганына чыдабай, алп селт этти. А эл туз толтурулган себеттери менен деңизге кулашты.
Ошондон бери дешет карылар, деңиздин суусу туздуу болуп калыптыр.

🔥0
Жомоктор

More in Жомоктор

Ачкөз

201928.04.2020

Жаныбарлар кантип жыл сүрүштүрүүгө кезекке тизилишкен?

201928.04.2020

Цикадо кичинекей мүйүзүн кантип жоготту?

201928.04.2020

Манора

201928.04.2020

Таранчы

201928.04.2020

Келесоолордун достугу – душмандардын кастыгына тең

201918.02.2020

Калым аким

201903.02.2020

Үпүп

201903.02.2020

Карга ийнеликти чокуй албады

201903.02.2020
error: Content is protected !!