Китептер

Чаңдагы гүл

Чаңдагы гүл

<<1 of 18>>

Карымшак Ашым досу экөө тээ көчө бойлоп келатат. Демейде илгерки Октябрь майрамындай жүрчү немелердин сабыры суз. Бири сөз баштаса эле экинчиси уруша кеткени турат. Дагы басышты. Анан Ашым сөгүнүп койду:

— Катын болгон, энеңдин…

— Эмне жарым жолдон токтойсуң, сөкпөйсүңбү түбүнө түшүрө эле?!

— Ошонун катын болгонунун энесин урайын, — деди Ашым деле жакшы тилдебей, — энесин урайын, уктуңбу?!

— Энеңди урайын эшек, эркек өңдөнүп келиштире сөккөндү да билбейт, — деп Карымшактын жини келет, — балтайган немени балтайта эле сөкпөйсүңбү өзүнө окшотуп.

— А өзүң эмне сөкпөйсүң?! Сен эмне, сөгүүдөн калдың беле. Сөк сен деле.

— Эй, энеңди… Сөксө эмне экен. Балтайган энеңдурайын, жалап!

Унчукпай калышты. Экөө тең. Дурус сөгүлдү окшойт. Бул экөөлөп сөгүп жаткан Турдукан деген толугунан келген бойдок аял. Эрдүүдөн эптүү жашайт. Тилинен баштап, колунан көп нерсе келет аялзатына жараша. Бүгүн бул экөөнү үйүнө чакырып, столбосуна предохранитель койдурган. Анан чайын берип, бир бөтөлкөнү алдына койгон. Адегенде чоң стакан менен бирден көңтөрүшүп, анан экинчисин түбүнөн эле ууртамыш этишкен, жеткени ошол болду. Бул экөөнө бир бөтөлкө самогон дегениң даам алууга жарап бералбайт эмеспи. Күтүштү, дагы бирди сууруп чыгат деп, жок. Дөңгөчтөй болуп отуруп алып, улам-улам «уюмдун сүтү майлуу» деп кайра-кайра чай куят. Жедеп экинчи бөтөлкө келбесине көздөрү жеткенде ордуларынан турушту. Эттери нормадан төмөн кызыган немелерди эми эч ким токтото албайт, кайдан болсо да табышат.

Дал ошол семиз катынды сөгүп келатканда ылдыйдан бир чыткурсак маңкасын чуурта чуркап, сүйүнчү айтып турду:

— Карымшак байке, сүйүнчү! Алтынбек байкем аял апкелди! Азыр эле келишти ак «Жигули» менен.

Карымшак дел боло калды эле, Ашым айтты жоопту: «Болсун, болсун! Эй, Карымшак, куш бооң бек болсун! Алтынбегиң аял апкелген турбайбы! Сүйүнчү!»

<<1 of 18>>

🔥0
Click to add a comment
Китептер

More in Китептер

Ажал менен арбашып 1-бөлүм

201903.07.2020

Президенттин ойношу

201905.02.2020

Эне жүрөгү

201913.01.2020

Ок жонгон кыз

201916.12.2019

Тагдыр таразасы

201914.05.2019

Сүйүүдөн тамган үч тагдыр

201911.05.2019

Айгыр бийкеч

201904.04.2019

Тынымсыз кумар

201902.04.2019

Ажайып түндөр

201901.04.2019

Яндекс.Метрика
error: Content is protected !!