Айгүл ШАРШЕН

Түштөгү аян

Түштөгү аян

<<20 of 20>>

— Коркпо, эчтекеси жок эле кирбедиби, балким анын акылы жайында эмес, эч ким деле жоктур?
— жаркыным, жаркыным менин, биз эми бактылуу болобуз, — деп сүйлөй баштаганда акырын дабыш чыгарбай келип көргөн көздөрүнө ишене албай калышты. Кирип барып Гүлжандын эстен танып калса дагы кучактап отурган эле, Салимбайга кишен салып, Гүлжанды машина менен ооруканага алып барышты, бир айдын ичинде келиндин түспөлү адамдан башкача боппоз болуп, бет сөөгү оркоюп, териси калып тирүү өлүктөн айрымасы калбай калган эле, Аманат көрүп сай-сөөгү сыздап Салимбайды өлтүргүсү келип турду, аны жиндиканага алып кетип калган болчу, Гүлжанды дароо эле шаарга ооруканага алып барып көрсөткөндө аны адам болуштан калган деп кайра жөнөткөндө жолдон эсине келип эки ооз сөз айта албай кете берди, аттиң дүйнө, Аманаттын баарынан көңүлү калып боздогонун айтпа, адам чыдап тура алгыс болду, бири кем дүйнө ай десеңчи. Эрксизден улуу акын Токтогул атабыздын: «Кайран өмүр жыйырма беш, жигит өлбөс болсочу, жигит менен кыз өлсө, жерге көмбөс болсочу», — деген ыры эсиңе түшөт. Бул тажыяда Айкан дагы болду, анткени жакын курбусунун сиңдилери болот экен, ошентип гүлдөй жайнаган Гүлжанды боздогон эне-атасы, Аманат аргасыз жерге беришти. Көргөндөр айтып жатышты: «Бечара тим эле уктап жаткандай көрүнөт, өлдү дегенге ооз барбайт, ооруканага түшкөндө жүзүн карагандан адам чоочуп калыптыр эле, тиги дүйнөсүн берген экен, күлүмсүрөйт тим эле, мындай өлүктү көргөн эмесмин», — деп бир аял таңгалып жатты… Салимбай ошол бойдон жиндиканада жатып бир күнү: «Мен жаркыныма барам, кармабагыла», — деп качып жатып терезеден учуп өлүптүр. Мугалимдер таңгалып жатышты, себеби Салимбай Рахмановду көп жылдан бери билгендери да бар эле. Бул жашоодо кудайдын гана буйругу менен болоорун пенде билип туруп билмексен болуп ар нерседен көрөт турбайлыбы. Айкан оорусунан сакайып калды, ал бир гана кудайга ишенип, жалынып-жалбарып басса-турса «алла» оозунан түшпөй калды. Демек бул дагы пешенеге жазган жазуу, канча азап тартты, ошонун баарына кайыл болуп балдарынын амандыгын тилеп, бар жогуна кайыл болуп шүгүрчүлүк кылып барына тобо келтирип жатты…

Аягы.

<<20 of 20>>

🔥5
Click to add a comment
Айгүл ШАРШЕН

More in Айгүл ШАРШЕН

Кайталанган тагдыр

201913.01.2020

Сыноо

201913.01.2020

Махабат азабы

201913.01.2020

Кең пейилдик бакыт

201913.01.2020

Табышмактуу тагдыр

201913.01.2020

Ынтымак

201913.01.2020

Коштошо албайм

201913.01.2020

Тирүүлүк шамы өчпөсүн

201913.01.2020

Өмүргө так калтырган күн

201913.01.2020
error: Content is protected !!