Жомоктор

Түлкү менен тоок

Түлкү менен тоок

(Персид жомогу)

Бар бекен, жок бекен, илгери-илгери карыган тоок жашаптыр. Ал түлкүнүн колуна бир нече ирет түштү, бирок дайыма айлакерлик кылып тирүү кутулуп кетчү эле. Бул жолу да айылдын башындагы талаада дандарды терип жеп жүрүп, түлкүнүн келатканын көрүп калды.
Айыл алыста, качкан менен жете албайт. Тоок бир гана анча алыс эмес жердеги куураган даракка учуп чыкканга үлгүрдү.
Түлкү дарактын түбүнө келди.
– Эй, тоок! Мени көрүп эмнеге даракка чыга качтың? – деди.
– А сен эмне, чуркап барып моюнуңдан кучактап калышымды кааладың беле?
– Албетте! Чындап эле эч нерсе билбейсиңби? Падыша бардык жарчыларды көчөлөргө жана базарларга чыгарып, «Менин өлкөмдө бир дагы тирүү жандык, бир дагы айбанат алсыздарды капа кылууга укугу жок. Мындан ары карышкыр менен кой бир булактан суу ичишет, бүркүт менен көгүчкөн бир уяда жашашат», — деп жар салууга буйрук берди. Сен дагы ылдый түш, чогуу сейилдейбиз.
– Экөөбүз эле эмес, шайыр топ менен сейилдеш керек, — деди тоок, — Бир аз күтө тур, бул жакка куюндай ашыккан айбанаттардын баары келишсин. Ошондо, чогуу сейилдейбиз.
Түлкү сурап атат:
– Кайсы айбанаттар?
– Карышкырга окшошконсуйт, бир гана кулагы менен куйругу узунураак экен.
– Овчарка ит эмеспи?
– Сыягы, ошол го.
Түлкү иттин келатканына ишенди, андыктан бир заматта көздөн кайым болду. Тоок болсо артынан кыйкырды:
– Кайда чуркап жөнөдүң?
– Анткени, иттер менен байланышкым келбейт.
– Азыр эле падыша бардык айбанаттар өздөрүнөн алсыздарды капа кылбасын деген жарлык чыгарды дебедиңби?
– Ал убакта иттер талаада болушкандыктан, падышанын буйругун укпай калышкан. Алар мени бир нече бөлүкчөгө бөлүп салышат.
Түлкү ушундай деди да, качып кетти.

🔥0
Click to add a comment
Жомоктор

More in Жомоктор

Ачкөз

201928.04.2020

Жаныбарлар кантип жыл сүрүштүрүүгө кезекке тизилишкен?

201928.04.2020

Цикадо кичинекей мүйүзүн кантип жоготту?

201928.04.2020

Манора

201928.04.2020

Эмне үчүн деңиздин суусу туздуу?

201928.04.2020

Таранчы

201928.04.2020

Келесоолордун достугу – душмандардын кастыгына тең

201918.02.2020

Калым аким

201903.02.2020

Үпүп

201903.02.2020

Яндекс.Метрика
error: Content is protected !!