Жомоктор

Түлкү, марал жана карга

Түлкү, марал жана карга

(Монгол жомогу)

Илгери өткөн заманда түлкү, марал жана карга жашаптыр. Күн сайын алар эртең менен ар кайсы тарапта азык издеп чыгышчу. А кечинде чогулуп, бири бирине көргөн-билгенин айтышчу. Бир күнү түлкүнүн жолу болбоду: эртеден кечке азык издеди, бирок эч нерсе таппады. Ачка түлкү маралга көз артты: бардык жерде чөп болгондуктан, дайыма үйгө курсагы ток кайтчу. Маралга зыян келтирүүнү ойлоп, мындай деди:
– Марал, мени уксаң, батыштагы бир чоңжайытты билем. Анда өскөн чөптөр абдан даамдуу. Эртең ошол жакка бар, кардың кампайгыча тоесуң.
Ишенген марал кийинки күнү жолго чыкты. Бара берди, бара берди, анан кара буудай жыш өскөн бир талаага туш болду. Бирок, жегенге үлгүрбөдү, тузакка түштү. Кечинде түлкү менен карга үйгө келишти, а марал жок. Карга тынчсызданып, түлкүдөн сурады:
– Маралыбыз кайда кетиптир?
Түлкү ага жайытты көрсөттү. Карга кара буудайлуу талаага келсе, марал тузакта отурат. Карга мындай деди:
– Мен азыр кожоюнга барып, боз үйүнө коном да, «Жипти даярда!»-деп кыйкырам. Карыя ошол замат сага чуркайт, а сен кыймылдабай жат. Ал сени өлүп калды деп ойлоп, бутуңду тузактан чыгарып, жаныңа тамеки тартканы отурат. Ошондо ордуңдан ыргып туруп, күчүңдүн барынча алыс кач.
Карга карыя жашаган боз үйгө барды,
– Жипти даярда! – деп кыйкырды.
Боз үйдөн карыя чыгып, талаага чуркады. Алыстан маралды көрүп, өлүп калган деп ойлоду. Жанына келип, бутун тузактан чыгарды, бешенесинен аккан терин аарчып, тамеки тартууга отурду. Ошол маалда марал ыргып туруп, артын карабай качты. Карыя өзүнүн баамсыздыгына кейип, тузакты кайра коюп, үйүн көздөй куру кол илкип жөнөдү.
Түлкү күттү: марал менен карга дагы деле келишпеди. Талаага барууну чечти, балким карга менен марал кара буудайдан каалашынча жеп, жыргап атышкандыр. Барды да, тузакка түштү.

🔥1
Жомоктор

More in Жомоктор

Ачкөз

201928.04.2020

Жаныбарлар кантип жыл сүрүштүрүүгө кезекке тизилишкен?

201928.04.2020

Цикадо кичинекей мүйүзүн кантип жоготту?

201928.04.2020

Манора

201928.04.2020

Эмне үчүн деңиздин суусу туздуу?

201928.04.2020

Таранчы

201928.04.2020

Келесоолордун достугу – душмандардын кастыгына тең

201918.02.2020

Калым аким

201903.02.2020

Үпүп

201903.02.2020

Яндекс.Метрика
error: Content is protected !!