Жомоктор

Үпүп

Үпүп


(Персид жомогу)

Бар экен, жок экен, токойдо үпүп жашаптыр. Ал өзүнө даракка уя курат. Анан шаарды көргүсү келди.
Шаарга учуп келди, бийик дубалга отуруп, чыртылдады. А балдар үпүптүн үнүн угуп, кылтак менен кармоону чечишти.
Балдар кылтак коюуга аракеттеништи, а үпүп каткырды. Ушул убакта алардын жанынан даанышман өтүп бараткан. Үпүптөн сурады:
– Эмнеге күлүп атасың?
– Бул балдардын келесоолугуна, — деди үпүп, — Булар мага кылтак коюшту. Мен деген учуп баратып, жердин алдындагы сууну да көрөм. Мен алардын кылтагын көрбөй калчудай!
– Эрте эле күлө бербе, — деди даанышман, — Куру бекер күлбө. Кылтакка түшүп калбагын.
А балдарчы? Балдар кылтакты коюшту, алардын бири байкады:
– Кылтак жемсиз ишке жарабайт. Кайсы чымчык жем турбаса кылтакка түшмөк эле.

Алар жем издешти. Ийнелик менен куртту таап, кылтакка коюшуп, ары кетишти. Үпүп дубалдан учту, ал курт менен ийнеликти жегиси келди. Кылтакты унутуп калды. Ошентип, кылтакка түштү. Балдар чуркап келишип, үпүптүн бутуна жип байлашып, тартышты.
Баягы даанышман кайра келди. Балдар үпүптү кармап, бутуна жип байлап, ары-бери тартып ойноп атышканын көрдү.
Жакындап келип, мындай деди:
– Эх, үпүп! Балдарды акылсыз деп күлүп атпадың беле? «Мен жер алдындагы сууну да көрөм! Алардын кылтагына түшчү мен эмес!» — дегенсиң го?
Үпүп ага жооп берди:
– Баары так ошондой. Бирок, ачкөздүктүн шайтаны көзүмдү сокур кылып, келесоого айлантты жана тилимди жуткурду. Эки манжасы менен көзүмдү жапты, мен кылтакты көрбөй калдым. Дагы эки манжасы менен кулагымды жапты, мен даанышмандын кеңешин укпадым. Бир манжасы менен оозумду басты, мен акыл сурай албадым. Суранам сенден, даанышман, мени бошот!
Даанышман балдарды чакырды:
– Алсыз чымчыкты кордоо – начар иш. Жакшысы кое бергиле.
Балдар үпүптү кое беришти, ал токойго учту. Ошондон бери токойдо гана учат.

🔥0
Жомоктор

More in Жомоктор

Ачкөз

201928.04.2020

Жаныбарлар кантип жыл сүрүштүрүүгө кезекке тизилишкен?

201928.04.2020

Цикадо кичинекей мүйүзүн кантип жоготту?

201928.04.2020

Манора

201928.04.2020

Эмне үчүн деңиздин суусу туздуу?

201928.04.2020

Таранчы

201928.04.2020

Келесоолордун достугу – душмандардын кастыгына тең

201918.02.2020

Калым аким

201903.02.2020

Карга ийнеликти чокуй албады

201903.02.2020
error: Content is protected !!